print header

איך לצייר חיות – מדריך בשלבים קצרים ופשוטים

 אין ילד שלא אוהב לצייר, והאמת היא שהאהבה הזו לא תמה לעולם, כל עוד מתמידים ולא מפסיקים ללמוד טכניקות ויכולות חדשות שקשורות לציור. אם אתם רוצים להלהיב את ילדיכם ולספק להם יכולת חדשה, תוכלו ללמד אותם כיצד לצייר חיות שונות בעזרת המדריכים שצירפנו כאן לפניכם. כל אחד מהם כולל 6 או 9 שלבים פשוטים שיעזרו לכם ולהם להבין איך ליצור חיות משרטוט קווים בסדר הנכון, ולא צריך בשביל זה שום כישרון אומנותי. אם אתם רוצים לגלות מדריכים נוספים לציור חיות, לחצו כאן.
 

1. איך לצייר חתול

איך לצייר חיות: איך מציירים חתול

1. התחילו בציור צורה אליפטית לרוחב, שתהיה הראש. הצורה יכולה להיות מעט מרובעת או אפילו משולשת.

2. ציירו משולשים בצדי חלקה העליון של האליפסה – אלו יהיו האוזניים. ציירו משולש נוסף במרכזה – זה יהיה האף. אפשר לצייר את האף גם בצורת אליפסה או עיגול.

3. ציירו משולשים קטנים יותר בתוך משולשי האוזניים, צרו 2 נקודות לעיניים וציירו את הפה; התחילו עם קו קטן שיורד מתחתית האף, ומתפצל ל-2 קווים אחרים שמתעקלים כמו חיוך. בין שתי הקווים האלה חברו חצי עיגול שיוצא ממרכז כל עיקול.

4. ציירו שפם שמתחיל מצדי הפנים וממשיך אל החוץ, ואת הגוף שמתחת לראש על ידי יצירת 2 קווים מעוקלים.

5. כעת ציירו את כפות הרגליים האחוריות של החתול על ידי יצירת צורת האות כ' בזווית בתחתית כל קו מעוקל. כדי לצייר את הרגליים הקדמיות, ציירו צורות U ארוכות שיורדות כמעט ממרכז הגוף ועד למעט מתחת לאזור שבו מסתיימים הקווים המעוקלים.

6. הוסיפו ציפורניים לכפות הרגליים על ידי ציור 3 קווים בכל אחת מהן, סגרו את הגוף על ידי יצירת קו בין שתי כפות הרגליים הקדמיות וציירו זנב מסתלסל מאחור.

2. איך לצייר פרה

איך לצייר חיות: איך מציירים פרה

1. התחילו בציור צורה אליפטית לרוחב או מלבן עם זוויות עגולות.

2. ציירו מעל לאליפסה את הראש כחצי אליפסה או חצי מלבן עם זוויות עגולות.

3. באליפסה העליונה ציירו עיניים, ובאליפסה התחתונה ציירו אליפסות כנחיריים וקו מעוקל כחיוך תחתיהן. בחלקו העליון של הראש ציירו קרניים.

4. ציירו אוזניים שיוצאות מחלקן התחתון של הקרניים ומתחברות לראש.

5. ציירו את גופה של הפרה על ידי שרטוט קו שיוצא מאחת מנקודות המפגש של האליפסה העליונה והתחתונה, וציירו לאליפסה או מלבן עם זוויות עגולות, שנסגר במרכז חלקו התחתון של ראשה של הפרה.

6. ציירו זוג רגליים, ובתחתית כל אחת צרו קו שייצר מלבן בתחתיתן, אלו יהיו פרסות.

7. ציירו עטינים בין הרגל האחורית לבין מרכז בטן הפרה.

8. הוסיפו זוג רגליים נוסף כשהאחורית יוצאת מהעטין, וזנב צר שמסתיים בצורת טיפה עבה שפונה כלפי מטה.

9. קשטו את הפרה בצורות מופשטות שיהוו את הכתמים שעל גופה.

3. איך לצייר אפרוח

איך לצייר חיות: איך מציירים אפרוח

1. התחילו בציור "התסרוקת" של האפרוח, על ידי קשקוש צורה שמזכירה את הספרה 3 עם עוד עיגול נוסף.

2. ציירו עיגול מסביב לאותה צורה, מומלץ שלא יתחם אותה באופן מושלם.

3. ציירו עיניים על ידי יצירת 2 עיגולים, ובתוכם ציירו 2 עיגולים נוספים. צבעו את השטח שבין שניהם. לאחר מכן ציירו מקור – צרו חיוך, ואז ציירו מעליו קו שיחבר בין שתי קצותיו, וצרו איתו מעין אליפסה עם גבעה בחלקה העליון.

4. הוסיפו עוד קו מקביל לחיוך מתחת לחלק העליון של המקור, וציירו עיגול מתחת לראש, שיהווה את הגוף.

5. הוציאו מצדי הראש כנפיים שיתחברו לגוף, ומתחת לראש ציירו פלומת נוצות כמו סינר.

6. כעת נותר רק להוסיף רגליים על ידי ציור 2 קווים שיורדים מתחתית הגוף, ופיצולם בחלקם התחתון ל-3 קווים.

4. איך לצייר חילזון

איך לצייר חיות: איך מציירים חילזון

1. התחילו בציור קו מעוקל בזווית, שיהווה את הפתח של שריון החילזון.

2. כעת השלימו את השריון על ידי ציור צורה מעוגלת מחלקו האחד של הקו לחלקו האחר.

3. ציירו מערבולת שמתחילה מהחיבור התחתון של הקווים שציירתם.

4. כדי לצייר את גופו של החילזון, התחילו בלצייר משולש שיוצא מחלקו האחורי של השריון וממשיך קדימה תחתיו, עד שהוא מתעקל למעלה ליצירת הראש, שמסתיים בנקודת החיבור העליונה של 2 הקווים שאיתם ציירתם את השריון.

5. ציירו 2 קווים מעל לראש וחברו אותה על ידי יצירת עיגול, ועשו זאת שוב. אלו יהיו המשושים עם עיניים.

6. הוסיפו עיניים בתוך העיגולים של המשושים, חיוך קטן לחילזון ופסים לאורך השריון. 

5. איך לצייר דבורה

איך לצייר חיות: איך מציירים דבורה

1. ציירו צורת עיגול שתהווה את הראש של הדבורה.

2. ציירו אליפסה מתחת לעיגול, שתהווה את הגוף של הדבורה.

3. ציירו פסים מעוקלים לרוחב הגוף, ועל הפנים ציירו עיניים וקו מעוקל ליצירת פה.

4. ציירו כנפיים בצדי הדבורה, שיוצאות ממרכז צדי הראש ומסתיימות בחלקו העליון של הגוף.

5. מתחת לכנפיים האלה, ציירו כנפיים נוספות שיוצאות ממרכז תחתיתן ומסתיימות באמצע הגוף.

6. ציירו משולש מתחת לגוף כעוקץ, ו-2 קווים מעל לראש, שבסופם יש עיגולים כמחושים.

6. איך לצייר כבשה

איך לצייר חיות: איך מציירים כבשה

1. ציירו צורת U שתהווה את הראש של הכבשה – מומלץ שתהיה מעט רחבה בחלקה התחתון.

2. ציירו ענן מעל לראש, ובמרכז חלקו התחתון ציירו קו קטן.

3. מעל לקו ציירו קו מעוקל כמו חיוך – זה יהיה האף. הוסיפו 2 נקודות כעיניים, וציירו גם 2 אוזניים שיוצאות מהענן ומסתיימות במרכז צדי הראש.

4. ציירו ענן גדול נוסף שיוצא מהענן הקטן ומסתיים במרכז חלקו התחתון של הראש.

5. הוסיפו רגליים מתחת לגוף.

6. ציירו קו בחלקן התחתון של הרגליים ליצירת פרסות, והוסיפו זנב קטן מאחורי הגוף.

7. איך לצייר זחל

איך לצייר חיות: איך מציירים זחל

1. ציירו עיגול שיהווה את הראש של הזחל.

2. ציירו מחושים על ידי הוצאת 2 קווים מהראש כלפי למעלה, שבקצה העליון של כל אחד מהם יהיה עיגול. הוסיפו לראש גם 2 עיגולים לעיניים ופה מחייך.

3. כעת ציירו את תחילת הגוף של הזחל על ידי ציור צורת האות כ' שמתחברת לראש.

4. המשיכו כך כמה שתרצו, עד שהזחל יגיע לאורך הרצוי.

5. ציירו בכל עיגול של הגוף (פרט לראש) רגליים, על ידי ציור קו אחד ארוך ולפניו קו אחד קצר יותר.

6. הוסיפו לתחתית של כל רגל אליפסה שתהווה כף רגל, ובחלקו האחורי של הזחל ציירו חצי עיגול קטנטן.

8. איך לצייר חד-קרן

איך לצייר חיות: איך מציירים חד קרן

1. התחילו בציור הראש – תוכלו ליצור פשוט צורת U שנוטה בזווית לצד, או לנסות לדייק יותר כמו בתיאור שבמדריך.

2. כעת ציירו עין עצומה על ידי יצירת קו כמו של חיוך והוצאת קווים קטנים מחלקו התחתון לאורכו. תחמו גם את חלקו השמאלי של הראש בעזרת קו ליצירת אף, וצרו בתוכו נקודה או צורה כמו שמתוארת בדוגמה כנחיר. מעל לעין שיצרתם, ציירו גם אוזן בצורת מעוין עם זוויות עגולות, והשאירו את תחתיתו פתוחה.

3. ציירו מחלקו העליון של הראש את תחילת הרעמה, שעוברת מאחורי האוזן ונגמרת כמעט בחלקו התחתון של הראש. 

4. המשיכו לצייר את רעמת הסוס על ידי הוצאת קווים מעוקלים מכל חלק קודם של הרעמה – צרו 3 כאלה. מהחלק התחתון של הראש וישירות מתחת לעין, צרו קו מעט מעוקל שיהווה את החזה של חד-הקרן.

5. מתחתית הקו שיצרתם בסעיף הקודם, התחילו לצייר את הרגל הקדמית. ציירו גם רגל אחורית ותחמו את החלק התחתון של כל אחת מהן בעזרת קו, שייצר פרסה.

6. העבירו קו בין שתי הרגליים, ומהחלק האחורי של הרגל האחורית הוציאו קו מעוקל נוסף שיתחבר לחלק התחתון של הרעמה.

7. צרו רגליים נוספות, כשכל אחת מהן יוצאת מהגוף ומסתיימת צמוד לרגל הקודמת שכבר ציירתם. צרו גם בהן פרסות.

8. הוציאו זנב מסתלסל מחלקו האחורי של חד הקרן.

9. הוסיפו לזנב פסים נוספים שמסתלסלים בצורתו, ומעל לחלקה העליון של הרעמה הוסיפו משולש חד וארוך שיהווה את הקרן של חד-הקרן.

 

 

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.