print header

קבלת פטור רפואי מתשלום מס הכנסה

עו"ד רוני רוטשטיין

הכותבת היא חברה בלשכת עורכי הדין משנת 1995 ומתמחת בתביעות למוסד לביטוח לאומי (תאונות עבודה, נכות, ניידות, שירותים מיוחדים ועוד); ייצוג בוועדות רפואיות לסוגיהן; קבלת פטור מתשלום מס הכנסה לנכים; תביעות נכי צה"ל; תביעות נגד חברות ביטוח בגין אבדן כושר עבודה, פוליסת בריאות ועוד.


כאשר אנו חושבים על אדם הלוקה במחלות קשות, אנו נוטים לחשוב על תחום קיצבאות הביטוח הלאומי כמענה – חלקי ביותר אמנם - לקשייו הכלכליים של אותו אדם. אולם, פעמים רבות ממשיכים אנשים הלוקים במחלות קשות בעבודה סדירה, ואינם זכאים לקבל קיצבאות נכות. במקרים אלו, חובה לבדוק האם זכאי אותו אדם לקבל פטור מתשלום מס הכנסה בשל נכותו. אין צורך לומר, כי במקרים רבים עולה שוויה הכלכלי של "הטבה" זו על שווי קיצבאות הנכות, פי כמה וכמה. הרציונל העומד מאחורי מתן הפטור הינו עידוד נכים להמשיך ולעבוד במומם, ולא להיפלט למעגל האבטלה והקיצבאות. לכן, ובניגוד לתחומי ביטוח ונכות אחרים, אין כל צורך להוכיח ירידה בכושר העבודה על מנת לקבל את הפטור.

מהו הבסיס החוקי לקבלת הפטור?

בסיס זה מצוי בסעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, הקובע פטור מתשלום מס בגין "הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות ... "
שני תנאים מצויים בסעיףהאחד קובע כי מדובר בהכנסה "מיגיעה אישית", דהיינו, לא הכנסה מהשכרת נכס, דיבידנד, רווחי הון, ריבית וכיו"ב, כי אם הכנסה מעבודתו בפועל של אדם. השני קובע כי על הנכות להיות בדרגה גבוהה מאד, דהיינו – 90% לכל הפחות, או עיוורון.

כמו בכל עניין הקשור בקביעת נכות, גם כאן נקבעת הנכות באופן משוקלל ("שיטת החישוב הפוחת"), ולא על ידי סיכום פשוט של הנכויות. לפיכך, אדם הלוקה בנכות בשיעור של 65% בגין סכרת עם סיבוכים, בנכות של 40% בגין מחלת ריאות ובנכות בשיעור של 20% בשל נכות אורטופדית, נכותו המשוקללת הינה 83% בלבד, ולעולם לא תוכל הנכות לעלות על 100%.

 

מהם סכומי ההשתכרות הפטורים ממס?

בפקודה נקבע: "נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים; נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום של 60,120 שקלים חדשים".
הסכומים מעודכנים מפעם לפעם, וכיום עומדים על כ – 570,000 ש"ח וכ – 68,000 ש"ח, בהתאמה. הפטור יכול להינתן לצמיתות (לתמיד) או לתקופה קצובה, בהתאם למצבו הבריאותי של הנישום. לגבי העבר – ניתן לקבל החזרי מס באופן רטרואקטיבי עד שש שנים לאחור, אך כדי שהדבר יתבצע בפועל יש להגיש בכל שנת מס – מרגע הגשת הבקשה לבדיקה רפואית - דו"ח למס הכנסה (גם אם מדובר בשכיר!)

כיצד נקבעת נכותו של אדם לצורך קבלת פטור ממס?

על פי הפקודה, קיימות מספר חלופות:
ניתן לפנות לועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה על ידי משלוח טפסים מתאימים לפקיד השומה המטפל בתיק, אשר יפנה את הנישום לועדה רפואית (המתקיימת בסניף המוסד לביטוח לאומי) ותפקידה לקבוע את נכותו לצורך קבלת פטור ממס.
לחלופין, ואם נקבעה נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי (נכות מעבודה, נכות כללית), אם נקבעה נכות על ידי משרד הבטחון (נכי צה"ל), אם נקבעה נכות לפי חוקים סוציאליים שונים (נפגעי פעולות איבה, נפגעי הקרנות גזזת, נפגעי רדיפות הנאצים)  - נכות זו יכולה לשמש כבסיס לקבלת פטור ממס.


חשוב לזכור! במקרים שאינם נכות כללית (נכות מעבודה, נכי צה"ל וכו'), הנכות נקבעת עבור הליקויים הנובעים מן האירוע הרלוונטי בלבד (תאונת עבודה, תאונה במהלך שירות צבאי, מחלת מקצוע וכו'). במקרים אלו, ייתכן כי לנישום מחלות וליקויים נוספים, אשר לא נלקחו בחשבון במסגרת קביעת הנכות. לפיכך, יש להגיש תביעה נפרדת לקביעת נכות לצורך פטור ממס, ולא להסתפק בקביעה הקיימת.

בהנחה שלא נקבעה לנישום נכות כלשהי, או שנקבעה לו נכות שאינה משקפת את מלוא מצבו הרפואי, באיזה מסלול בדיקה כדאי לבחור?
הבקשה לקביעת נכות המוגשת למס הכנסה מחוייבת באגרה של כמה מאות שקלים, בשעה שקביעת נכות כללית על ידי הביטוח הלאומי פטורה מתשלום. מאידך, ובמידה ומדובר בנכות הקיימת שנים רבות, יש יתרון לבדיקה על ידי ועדה מטעם מס הכנסה, אשר יכולה לקבוע את תחילת הנכות עד שש שנים לאחור, בשעה שועדה רפואית של הביטוח הלאומי תיקבע את הנכות עד שלוש שנים לאחור, ומעבר לכך תציין באופן כללי: "למעלה משלוש שנים" – קביעה אשר אינה מספקת לשם קבלת החזרי מס רטרואקטיביים באופן מלא (לשש שנים). חסרון נוסף של ועדות הנכות הכללית – במסגרתן נקבעים לעיתים סעיפי נכות "מנופים", דהיינו – שלא יובאו בחשבון במסגרת שקלול כל סעיפי הליקוי, והדבר עלול להביא לבעיה בעת קביעת הנכות לצורך פטור ממס.
מי שהגיש תביעה לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה, ונקבע כי נכותו אינה עוברת את הסף הקבוע בחוק, יהיה רשאי להגיש בקשה לקביעת נכות במסגרת החמרת מצב, בחלוף 6 חודשים מהמועד בו נבדק על ידי הועדה הרפואית בפעם האחרונה. לצורך כך, על המבקש להמציא אישור רפואי המעיד על ההחמרה שחלה במצבו הרפואי.

קיימים מצבים בהם הפטור ממס ניתן באופן שהוא כמעט אוטומטי, למשל – בעת קבלת טיפול כימותרפי בשל מחלת הסרטן. במקרים אלו, ניתן לבקש מן הרופא המטפל למלא טופס של האגודה למלחמה בסרטן, המפרט את מלוא הניתוחים והמהלך הטיפולי הנדרש, ומוגש לועדה הרפואית. הועדות מתייחסות לרשום בטופס זה בכובד ראש. חשוב שהרופא יציין בטופס את מלוא תקופת הטיפולים, החל מן הניתוח, עבור בטיפולי הכימותרפיה וההקרנות, וכלה בטיפול הורמונלי או אחר המשלים את הטיפולים. ככל שתקופת הטיפולים ארוכה יותר, רב הסיכוי לקבלת פטור.

אילו מצבים נוספים זוכים להכרה כמצדיקים קבלת פטור ממס?

כל המחלות הקשות כמחלות לב, סכרת עם סיבוכים, מחלות ריאה, מחלות אוטואימוניות, מחלות דם, נכות אורטופדית וכמובן – עיוורון. גם מצבים נפשיים נכללים כמובן במסגרת זו, אולם באופן מעשי, אדם הסובל מנכות נפשית קשה, אינו כשיר ממילא לעבודה ולא יוכל ליהנות מפטור ממס. מובן, שאין מדובר ב"רשימה סגורה", וכל מקרה ייבחן לגופו. פעמים רבות מתמקד הנישום בהצגת הנכות ה"עיקרית" בה הוא לוקה, ומתעלם מליקויים נוספים, קטנים בפני עצמם, אשר יש בהם כדי להוסיף את מעט אחוזי הנכות הנדרשים לשם קבלת הפטור. למשל – עודף שומנים בדם, יתר לחץ דם, אבדן שיניים, בעיות גב קלות ועוד ועוד.

מתפקידו של עורך הדין המייצג את הנישום, לוודא כי מרשו מסר לו על כל מחלה ומדווה בהם לקה, ולא לוותר על אף טענה, שכן לעיתים קרובות נקבעת הנכות בשיעור הקרוב מאד לתשעים אחוזים, ודי בתוספת קטנה על מנת שאותו נישום יעבור את הסף הקבוע בחוק.
כמו בכל הליך בפני ועדה רפואית, יש להציג בפני הועדה את מלוא התיעוד הרפואי התומך בטענות הנכות, ובמידת האפשר, להצטייד בחוות דעת רפואית בה מפורטים הליקויים ואחוזי הנכות. ערעור ניתן להגיש לועדה רפואית לעררים. ערעור על ועדה זו יוגש לבית הדין האזורי לעבודה שבאזור מגורי הנישום, בשאלה משפטית בלבד (אין אפשרות לנהל ויכוח רפואי גרידא בבית הדין, כי אם יש להתייחס לאופן הפעלת שיקול הדעת על ידי הועדה). הערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה מוגש לבית הדין הארצי לעבודה, שמקום מושבו בירושלים.

 

בואו לשאול את עו"ד רוטשטיין ועוד מומחי חוק ומשפט רבים נוספים שאלות בנושאי חוק ומשפט בפורום המומחים החדש שלנו - למעבר לפורום לחצו כאן!

* תזכורת לתשובות תתקבל בדוא"ל. השירות הוא ללא תשלום.

המידע לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור במאמר זה משום חוות דעת, יעוץ, המלצה, הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן. הדברים האמורים הינם לידיעה כללית בלבד


 

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.