print header

פורים ואחדות ישראל

פורים ואחדות ישראל

 

במגילה אומר המן: "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים.." (מגילת אסתר, ג', ח').

פירוש הפסוק הוא: מפוזר - עקב הגלות. מפורד - מעצם מהותם עצמם, שהם נתונים במחלוקת. לכן אומר המן כי זה הזמן הראוי להשמידם. חז"ל אומרים שהמן הבין ממבט על ההיסטוריה של עם ישראל שבזמן שישראל פרודים הם חלשים מאוד, כמו שנאמר במלחמת עמלק: "וילחם עם ישראל ברפידים.." חז"ל מפרשים את המילה רפידים = פרודים מלשון פרוד. כלומר עמלק החליט לתקוף את ישראל מתי שראה שהם מפורדים, שהמחלוקת בניהם.

 

כמה דוגמאות לכוחם של ישראל באחדות לעומת החולשה שבפירוד:

א. בזמן בית שני - אעפ"י שקיימו תורה ומצוות חרב הבית עקב שנאת חינם.

ב. מובא במדרש רבה: "ר' יוסי אומר תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא ידעו לדרוש תורה ארבעים ותשעה פנים לטהר וארבעים ותשעה פנים לטמא.."  - כלומר, היו תלמדי חכמים גדולים ועצומים ולאחר כל דברי השבח הללו, מסופר שכשהיו יוצאים למלחמה היו נופלים לפני אויבהם. מדוע? משום שלא שררה בניהם אחדות. אבל בהמשך המדרש מסופר, שבדורו של אחאב - שהיו יוצאים למלחמה היו מנצחים את אויבהם אפילו שכולם היו עובדי עבודה זרה. הכיצד? אלא משום שהיתה בהם אחדות.

ג. רבי אומר: "גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה, אבל שלום בניהם, אומר הקב"ה איני יכול לפגוע בהם.." - מכיוון שאם הם בשלום פנימי ובאחדות אין הקב"ה שולט עליהם.

 

בזמן הפור מצאה אסתר את הפתרון לגזרת המן באומרה: "לך כנוס את כל היהודים" - כלומר עלייך לדאוג שכולם יהיו באחדות מלאה. לעומת זאת, המן אומר "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד" - המן אומר לאחשוורוש שזה הזמן לפגוע ביהודים כפי שעשה עמלק שהיו מפורדים. חז"ל מפרשים את הפסוק: "ולמלך אין שווה להניחם" - שהכוונה היא שזה רצונו של הקב"ה כיוון שישראל אינם באחדות. כמו כן על הפסוק: "ועשרת אלפים כיכר כסף אשקול" - מפרשים חז"ל שזהו מניין היהודים בשושן. שבשונה מהציווי בתורה שהורתה למנות את ישראל ע"י מחצית השקל בכדי להדגיש שאיש אינו שווה לבדו, המן שקל כיכר כסף שלם לכל אחד ואחד, להראות לכולם שכל יהודי עומד בפני עצמו ובנפרד מחברו, להראות שהיהודים הם עם מפורד שלא יתכן "חיבור" בניהם".

 

הסעודה והמשתה שאנו עושים בפורים הם לא רק בגלל הנס, אלא בעיקר עקב יכולתם של היהודים להתאחד באותה תקופה. זו הסיבה שנאמר: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור" - כלומר נס האחדות ששרר אז משפיעים עלינו עד היום. זו גם הסיבה שבפורים עושים משתה לעומת חנוכה שאעפ"י שהיה נס גדול, הוא לא היה בגלל אחדות ולכן אין משתה.

 

חייבים אם כן, לנסות ולהגיע לאחדות ולשלום פנימי ובמיוחד בתקופת פורים, שאז אירע נס גדול לישראל בזכות האחדות. אלא שאחדות בין היהודים זו משימה שצריך "לעבוד" עליה הרבה. היא כלל לא טבעית בגנים שלנו.

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו