print header

אהבה על פי גלגל המזלות הסיני

בשונה מהאסטרולוגיה המערבית, האסטרולוגיה הסינית מתבססת על 12 חיות המייצגות במהותן תכונות ומאפיינים שונים. השבוע, התחילה באופן רשמי שנת הנחש וזה בדיוק הזמן ללמוד מה מייצגת כל חיה בגלגל המזלות הסיני. גלו איזה חיה אתם ומה זה אומר על חיי האהבה שלכם...

 
גלגל המזלות הסיניים

שנת החולדה
1900 / 1912 / 1924 / 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008 / 2020 / 2032 / 2044 / 2056 / 2068

תכונות בולטות: בעלי דמיון מפותח, שנונים, חברותיים וסקרנים מאוד. אנרגטים וזקוקים להמון גירויים נפשיים ופיזיים, אחרת יאבדו סבלנות.

חולשה אחת: בזמן שהחולדות אוהבות להסתובב ולהכיר אנשים חדשים, יהיה להן קשה להיפרד ולשחרר אותם בבוא העת כשמערכת היחסים תסתיים.

התאמה רומנטית: אנשי החולדה מתאימים לאנשים שנולדו בשנת הדרקון או בשנת הקוף, כיוון שאלה יהיו מסוגלים לעמוד בקצב שלהם.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת השור
1901 / 1913 / 1925 / 1937 / 1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009 / 2021 / 2033 / 2045 / 2057 / 2069

תכונות בולטות: כמו החיה המיוצגת, אנשים שנולדו בשנת השור הם חרוצים, אמינים ונחושים מאוד.

חולשה אחת: יש להם נטיה לעבוד קשה מדי. חבל, הם עשויים להרוויח דווקא משילוב פעילות פנאי באורח החיים שלהם.

התאמה רומנטית: אנשי השור מעדיפים שותפויות ארוכות טווח, ועל כן מתאימים במיוחד לאנשים משנת החולדה או התרנגול.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת הנמר / הטיגריס
1902 / 1914 / 1926 / 1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010 / 2022 / 2034 / 2046 / 2058 / 2070

תכונות בולטות: תחרותיים מאוד ואוהבים אתגרים. נלהבים במערכות יחסים ומנהיגים מלידה.

חולשה אחת: יכולים להיות מאוד עקשנים, לעיתים קרובות גם בדברים שלא נוגעים אליהם.

התאמה רומנטית: מתאימים לאנשים שנולדו בשנת הכלב או שנת הסוס, שיהיו שותפים ליצר ההרפתקנות.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת הארנבת
1903 / 1915 / 1927 / 1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011 / 2023 / 2035 / 2047 / 2059 / 2071

תכונות בולטות: חמלה, רגישות ויצירתיות. אנשי הארנבת נחשבים לאנשים הנדיבים ביותר בגלגל המזלות הסיני. הם בעלי קלאסה ותחכום עם נטיות אמנותיות.

חולשה אחת: אנשי הארנבת נוטים להימנע מעימותים וצריכים להיזהר מאנשים שעשויים לנצל את נדיבותם.

התאמה רומנטית: אנשי הארנבת מתאימים לאנשי שנת החזיר או הכלב.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת הדרקון
1904 / 1916 / 1928 / 1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012 / 2024 / 2036 / 2048 / 2060 / 2072

תכונות בולטות: רבים מחשיבים את שנת הדרקון כשנה האידיאלית בלוח השנה הסיני. אנשי הדרקון נחשבים לאנשים שאפתנים, חסרי פחד ופשרות ובעלי נשמה חופשית, המצליחים בדרך כלל בכוחות עצמם.

חולשה אחת: אנשי הדרקון מתקשים לוותר על העצמאות שלהם וזקוקים לפרטנר שווה ערך, בעל מידה דומה של ביטחון, שיוכל להתמודד עם הטמפרמנט שלהם.

התאמות רומנטיות: אנשי הדרקון מתאימים לאנשים שנולדו בשנת הקוף או החולדה.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת הנחש
1905 / 1917 / 1929 / 1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013 / 2025 / 2037 / 2049 / 2061 / 2073

תכונות בולטות: אנשי הנחש נחשבים ל"ילד הרע" של גלגל המזלות הסיני. הנחש מסמל אינטיליגנציה וחינניות, אטרקטיביות, מופנמות ויכולת טובה להשיג כל מה שהוא רוצה.

חולשה אחת: אנשי הנחש עשויים לזמום ולתחמן כדי שהדברים ייעשו בדרך שלהם.

התאמות רומנטיות: אנשי הנחש מתאימים במיוחד לאנשים שנולדו בשנת התרנגול או השור.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת הסוס
1906 / 1918 / 1930 / 1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014 / 2026 / 2038 / 2050 / 2062 / 2074

תכונות בולטות: מוחצנים, מהירי תפיסה, נחשבים תמיד "למסמר המסיבה". ספונטנים, רגשניים ומתאהבים בקלות.

חולשה אחת: אוהבים ללמוד מקצועות ותחביבים חדשים, אך בעלי נטייה לדלג במהירות מדבר לדבר, מבלי לסיים את שהתחילו.

התאמות רומנטיות: הכי מתאימים לאנשים שנולדו בשנת הכלב או הנמר.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת העז / הכבשה
1907 / 1919 / 1931 / 1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015 / 2027 / 2039 / 2051 / 2063 / 2075

תכונות בולטות: החיה השמינית בגלגל המזלות הסיני מסמלת תכונות כגון יצירתיות, אינטיליגנציה וטוב לב, כמו גם רוגע וטיפוח. אנשי העז נהנים לטפל באלה שהם אוהבים.

חולשה אחת: אנשים שנולדו בשנת העז נוטים להיות שקטים ומאופקים, מה שיכול להקשות עליהם להיפתח, להתאהב ולהיות במערכת יחסים.

התאמות רומנטיות: אנשי העז קנאים לפרטיות שלהם ולא נפתחים בקלות, מה שהופך אנשים משנת הארנב או החזיר למחזרים עם סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת הקוף
1908 / 1920 / 1932 / 1944 / 1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016 / 2028 / 2040 / 2052 / 2064 / 2076

תכונות בולטות: חוכמה, שובבות וסקרנות. אנשי הקוף הם השטותניקים של גלגל המזלות הסיני. הם אוהבים לכייף, להתחרות ולעמוד מול אתגרים.

חולשה אחת: אנשי הקוף הם לא טיפוס שאוהב להתיישב במקום אחד ולהתחייב לדבר אחד. הם עשויים להשתעמם בקלות במערכות יחסים.

התאמות רומנטיות: אנשים שנולדו בשנת הקוף מתאימים לאנשים שנולדו בשנת החולדה או הדרקון.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת התרנגול
1909 / 1921 / 1933 / 1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017 / 2029 / 2041 / 2053 / 2065 / 2077

תכונות בולטות: התרנגול מסמל ראוותנות וביטחון גבוה. אנשי התרנגול נתפסים כאנשים חברותיים, ישירים וכנים, שנהנים להיות במרכז העניינים.

חולשה אחת: אנשי התרנגול יכולים להיות קמצנים מדי פעם, כמו כן, הכנות הישירה שלהם יכולה לעיתים להיות פוגענית.

התאמות רומנטיות: אנשי התרנגול מתאימים לפרטנרים משנת השור או הנחש.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת הכלב
1910 / 1922 / 1934 / 1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018 / 2030 / 2042 / 2054 / 2066 / 2078

תכונות בולטות: בדומה לחיה המיוצגת, אנשי הכלב הם בני לוויה נאמנים מאוד, אמינים ובעלי יכולת נתינה גבוהה. הם אוהבים להעניק מעצמם ולהציע תמיכה וייעוץ לבני משפחה וחברים.

חולשה אחת: הטבע האכפתי שלהם יכול לעיתים להציף אחרים ולגרום להם להרגיש חנוקים.

התאמות רומנטיות: על פי גלגל המזלות הסיני, אנשי הכלב הכי מתאימים לאנשים שנולדו בשנת הסוס או הנמר.

 
 
גלגל המזלות הסיניים

שנת החזיר
1911 /  1923 / 1935 / 1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007 / 2019 / 2031 / 2043 / 2055 / 2067 / 2079

תכונות בולטות: אוהבים את החיים ולא מהססים ללכת עד הסוף, עושים כל שנדרש כדי לשמח חברים ומשפחה.

חולשה אחת: זקוקים לפרטנר מתחשב כמוהם, כך שהנדיבות שלהם לא תנוצל.

התאמות רומנטיות: אנשי החזיר הם מסורים מאוד, ועל כן הם יסתדרו מצוין עם אנשים שנולדו בשנת הארנבת או הכבשה.

 
מקור: תמי ת.
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.