print header

מבחר ציטוטים נפלאים של ניטשה


היום, לפני 111 שנים, נפטר הפילוסוף פרידריך ניטשה והוא בן 56 במותו.

ניטשה היה פילוסוף גרמני, מהפכן שפעל במאה ה-19 ונחשב למייסד הפילוסופיה המודרנית של תרבות המערב; הוא הניח את התשתית הראשונה לשינוי מוקד השיח מהכללי אל העצמי ומהאמת החיצונית לאותנטיות הפנימית.

ניטשה האמין שהאדם חי בזיוף ומה שמטעין את החיים הכוזבים שלו הוא הדת ואלוהים. לטענתו, אין קיום מעבר לקיום הזה - הקיום הגופני הוא כל מה שיש ועל האדם לחיות חיים ממשיים וחיוניים בתוך הגוף. הוא דימה את חיי האדם לחיים בתוך כלוב שלא ניתן להיחלץ ממנו וטען כי רק הכרה במוגבלות זו, תאפשר לחיות חיים טובים; הכרה כי אין חיי נצח ואין עולם הבא.

ניטשה טבע את המושג "שיבה נצחית" לפיו, החיים הסופיים הם חיי טעם; חיים שיש להם התחלה וסוף ומוכנים להחוות שוב ושוב מצביעים על ממשיות. בעוד שחיים אינסופיים שמגדילים לכאורה את טווח האפשרויות וההתרחשויות, טומנים בחובם גם את הסכנה של אי-ממשיות. כאשר אדם חי תוך ידיעה כי חייו שאולים, הוא הסביר בכתביו הרבים, הוא לא מתפנה לחשוב על זמן אחר, אלא על זה המתקיים בו ברגע.

הגיבור על פי ניטשה הוא האומן שמצליח להסתגל לחיים הכוזבים. כלומר, הוא יודע שהוא מתקיים בתוך כלא, אך מקבל את זה, מתבדח על זה ומנסה להפיק מעצמו יותר ויותר. הגיבור הניטשיאני צריך לייצר את עצמו כל פעם מחדש, לגלות  עירנות מתמדת ויצירה עצמית בתוך המסגרת שבה הוא כלוא ולחיות במלאות.

ניטשה

כהצדעה לאחד הפילוסופים הגדולים בהיסטוריה, שטבע אוסף משפטים מרשימים, ריכזנו עבורכם מבחר ציטוטים מיוחדים על האדם, האהבה, החוק והצדק, על האמת והשקר. בחרו לעצמכם את אלה שנוגעים באומן שבכם וחיו במלאות:

 

"אם תרצו להעפיל גבוה, השתמשו ברגליכם שלכם! אל תניחו שישאוכם, אל תתישבו על גבם וראשיהם של אחרים." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"גדלותו של אדם בזה שגשר הוא ולא מטרה: מה שאפשר לאהוב בו באדם הוא זה שמעבָר הוא ושקיעה." (כה אמר זרתוסטרא, 1883-1885)

"אהבה מהי? בריאה מהי? ערגה מהי? כוכב מהו? אלו שאלות אשר ישאל האדם האחרון ובעיניו ימצמץ. אותה שעה והנה צמקה וקטנה הארץ ועליה מדדה האדם האחרון המקטין את הכל. ואת מינו אין להכחיד כאשר לא יוכחד מין הפרעוש; האדם האחרון יאריך ימים יותר מכל שקדם לו." (כה אמר זרתוסטרא, 1883-1885)

חיים נצחיים

"לעתים קרובות בעלותי, אני מדלג על פני מדרגות – ושום מדרגה לא תסלח לי על כך." (כה אמר זרתוסטרא, 1883-1885)

"כשאנו עוברים חוויה, צריך לשקוע בה ולעצום את העיניים, במקום להיעשות צופים מיד. כי זה מקלקל את העיכול הטוב של המאורע, ובמקום שנפיק ממנו חוכמה אנו יוצאים משם עם עיכול רע." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"בכל מקום בו ראיתי יצור חי, ראיתי שאיפה לכוח." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"האם אין זו מידת נפש בזויה לדמות את האויב תמיד כמרושע." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"בה במידה שהמצאנו את השקר של עולם אידיאלי, רוקנו את המציאות מתוכנה, ממשמעותה וממהימנותה." (הנה האיש, 1888)

חיים נצחיים

"מן הראוי היה שלא להתיר לאיש להחליט דבר לגבי חייו מתוך מצב של התאהבות." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"לחולה, הטובה שבתרופות היא קצת בריאות פה ושם." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"מי שמתכחש לגאוותו הוא גאה בדרך כלל באופן כה גס, שכדי לא להתבזות הוא עוצם את העיניים בנוכחותה." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"לדבר הרבה על עצמך יכול להיות אמצעי להסתיר את עצמך." (מעבר לטוב ולרוע, 1886)

"עד לנקודה מסוימת הרכוש מאפשר לאדם יתר עצמאות וחופש פעולה. אך מעבר לזאת הרכוש הופך לאדון ובעל הרכוש לעבד. ואז הרכוש מחייב אותו להקדיש את זמנו ומחשבתו כדי לעמוד בקשרים, להיצמד למקום אחד, להתחבר עם מעמד אחד, אולי אפילו על חשבון צרכיו הפרטיים העיקריים." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

חיים נצחיים

"ממה שאתה רוצה ללמוד ולהכיר היטב אתה חייב להתרחק, לפחות לזמן מה. רק כשמשקיפים על העיר ממרחקים מבחינים היטב במגדליה הגבוהים המתנשאים מעל בתיה." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"מנין יכולות להיוולד תשוקות פתאומיות של גבר ואישה, תשוקות עמוקות ואינטימיות? הן נובעות אך ורק מן התאווה; אך בעוד שהגבר מוצא באישה חולשה, מחסור ועליצות גם יחד, קורה משהו בתוכו כאילו נפשו חפצה לעלות על גדותיה: ברגע זה הוא נפגע ונעלב. זו בדיוק נקודת התורפה שממנה מתפרצת אהבה גדולה." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"אדם צריך זיכרון יוצא מן הכלל כדי לזכור את כל ההבטחות שהוא מבטיח." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"לעולם אל נא תתחרט, אך אמור לעצמך מיד: זאת אומרת להוסיף טיפשות שנייה על הקודמת. אם עשית את הרע חשוב איך לעשות את הטוב. אם אתה נענש בגלל מעשיך הרעים קבל את העונש בהרגשה שאתה עושה את הטוב במונעך מזולתך להיות טרף לאותן שטויות. כל חוטא אשר נענש יכול לחוש כמי שנותן שיעור לאנושות." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"סופו של איש האמת להגיע לכלל הכרה שהוא משקר כל ימיו." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"מי שאינו משקר אינו יודע אמת מהי." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"הרצון הוא האיש החזק והעיוור, שנושא על גבו את האיש הצולע שעיניו פקוחות." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"על הר האמת אתה אף פעם לא מטפס לשוא, או שתגיע לנקודה גבוהה יותר היום, או שתאמן את עצמך להגיע יותר גבוה מחר." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"אם חפץ אתה בשלוות נפש ובאושר - האמן, אם נוהה אתה אחרי האמת - חקור..." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

חיים נצחיים

"החוכמה מציבה גבולות אפילו לידע." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת כמעט כל 'איך'." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"התביעה להיות נאהב היא מן החוצפות הגדולות ביותר." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"האכזריות היא תרופתה של גאווה שנפגעה." (המדע העליז, 1882)

"מוסריות היא אינסטינקט העדר באינדיבידואל." (המדע העליז, 1882)

"יש בכוחו של האמן לעורר את כוחות הפעולה הרדומים בנפשו של הזולת" (המדע העליז, 1882)

"אהבה לאישה אחת זו ברבריות, משום שזה נעשה על חשבון הנשים האחרות." (מעבר לטוב ולרוע, 1886)

"אהוב את אויבך, בגלל שהם מוציאים ממך את הטוב ביותר." (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"אי שפיות ביחיד היא נדירה, אבל בקבוצות, ארגונים, מדינות ותקופות, היא החוק." (מעבר לטוב ולרוע, 1886)

"זה קשה מספיק לזכור את הדעות שלי מבלי להצטרך לזכור גם את הסיבות להן!" (אנושי, אנושי מדי, 1878)

"מה שאינו הורג אותי מחזק אותי." (שקיעת האלילים, 1888)

"נוסחתי בדבר גדולתו של האדם היא אהבת הגורל. לעולם אל נא תחפצו אלא במה שקיים." (הנה האיש, 1888)

חיים
 

מקור: סימי גורביץ
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו