print header

8 זכויות של הורים ותלמידים מטעם משרד החינוך שמומלץ להכיר

שנת הלימודים כבר בפתח, ובימים אלו סביר להניח שילדכם כבר רשום לבית הספר, וככל הנראה כבר ביררתם את כל מה שרציתם לדעת בנוגע למה שיקרה בחייו של ילדכם בשנה הבאה במסגרת הלימודית. אך אם נשארתם לא מסופקים או שבמשך השנה תיתקלו במצבים שונים שתרגישו כי הם מתנהלים בצורה שאינה תקינה, מומלץ מאוד שתכירו את הזכויות המיוחדות שלכם ושל ילדכם. במקרים מסוימים תגלו שיש לכם הרבה יותר השפעה ממה שחשבתם, שלילדכם יש זכויות מיוחדות שאסור בשום אופן להפר אותן ושאתם יכולים אף לקבל פיצוי כספי במקרה שכזה. לפניכם 8 זכויות שלכם ושל ילדיכם בנושא בית הספר והלימודים, אשר כדאי להכיר לקראת שנת הלימודים הבאה.
 
זכויות של הורים ותלמידים: ציוד כתיבה, ילקוט ושעון על שולחן
 

1. זכות ההורים למעורבות בתוכנית הלימודים

לפי חוק לימוד ממלכתי, להורים יש אפשרות להתערב בתוכנית הלימודים לפי דרישתם וזאת לאחר קבלת אישור של שר החינוך. לשם כך 75% מההורים בכיתה או בשכבה צריכים להגיש הצעה בכתב למנהל בית הספר, בה ייכללו דרישותיהם. ביכולתם של ההורים לקבוע 25% מתוכנית הלימודים (תוכנית השלמה) – תוכנית זו תחליף למעשה את תוכנית ההשלמה שהונהגה על ידי שר החינוך.
 
הצעת התוכנית של ההורים צריכה לכלול פירוט של המקצועות והתכנים שיועברו בה, וכמה שעות יילמדו במסגרתה. כל ההורים צריכים לחתום על ההצעה ולצרף אליה הודעה בכתב שתימסר למנהל בית הספר. ההודעה תכלול את הסכמתם להצעת ההשלמה ואת רצונם להחליף את תוכנית ההשלמה שנקבעה לאותו בית הספר. התאריך שייכתב על ההצעה יהיה היום שבו חתם עליה ההורה האחרון.
 
תוך 14 יום על מנהל בית הספר להעביר את ההצעה, יחד עם חוות דעתו וסיכום הדיון שנערך בין המורים, למפקח המחוזי על בית הספר. ההצעה תגיע לשר החינוך לשם אישור דרך המפקח על מוסד החינוך הממלכתי. אם מדובר בבית ספר ממלכתי-דתי, ההצעה תקבל גם חוות דעת של מנהל אגף החינוך הדתי, אשר יפעל לפי התקנות לחינוך ממלכתי-דתי. 
 
כל עוד שר החינוך יראה שתוכנית ההשלמה המוצעת לא מורידה מהערך ההשכלתי או החינוכי של התוכנית שאישר קודם לכן למסגרת אותן שעות, הוא יאשר אותה. אולם אם היא פוגעת או חורגת מהתקציב הקיים, על החריגה לקבל אישור של רשות החינוך המקומית ותיעשה על חשבונה.
זכויות של הורים ותלמידים: אדם יושב עם ספר שמסתיר את פניו, ומאחוריו נוסחאות שונות
 

2. זכות התלמיד לבריאות, ביטוח תאונות וטיפולי שיניים

התלמידים זכאים ללמוד בבית ספר שתחום הבריאות מהווה בו נושא מרכזי. במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד, נערך מעקב בנוגע להתפתחות הגופנית של התלמידים ויש לספק להם הדרכה לשמירה על הבריאות. עקב כך זכותם של התלמידים לקבל ידע והכשרה בתחומי המניעה ואימון בכישורי החיים כדי ללמוד כיצד להתמודד עם אירועי חיים שונים. 
 
אם תלמיד סובל ממחלה ונעדר מבית הספר במשך 21 יום ברצף, הוא זכאי לקבל סיוע ללימודים בביתו, בהסכמת הוריו. בנוסף, אם התלמיד מאושפז בבית חולים במחלקת ילדים או נוער, הוא זכאי ללמוד במסגרת חינוכית בבית החולים – עבור תלמידים אלו תיכתב תוכנית חינוך אישית. על ההורים מוטלת החובה לספק לבית הספר אישור מהם להיעדרותו אם נעדר מבית הספר למשך 4 ימים, ובמקרה שהתלמיד נעדר מבית הספר למשך 5 ימים ומעלה, יש לספק אישור מרופא המשפחה או רופא הילדים. 
 
בנושא טיפולי שיניים, תלמידים שנפגעו בתאונה רשאים לקבל טיפולי שיניים בחינם, אולם הטיפולים ניתנים מטעם משרד החינוך כהטבה מוגבלת אשר אינה מעוגנת בחוק. לחצו כאן להורדת חוזר הנחיות מעודכן בנושא זה, הכולל את סוגי הטיפולים להם זכאים התלמידים ומספר הטלפון של חברת "כלל בריאות" האחראית לנוהל זה.
 
בנוסף לכך, על כל תלמיד חל ביטוח תאונות אישיות, המעניק פיצוי כספי לתלמיד שנפגע בכל עת – במסגרת יום הלימודים או מחוץ לשעות הלימודים, בשטח בית הספר או מחוצה לו. לחצו כאן כדי ללמוד פרטים נוספים על נושא ביטוח תאונות תלמידים
זכויות של הורים ותלמידים: אישה מבוגרת מרימה ילדה שנפלה מאופניים

3. זכויות תלמידים לקויי למידה

תלמידים בעלי לקויות למידה זכאים להיבחן בדרך שמותאמת עבורם, וזאת לאחר שנמצאו ככאלה באבחונים והחלטות ועדה בין-מקצועית בבית הספר. הזכות הזו תקפה לתלמידים שנמצאו כמתקשים משמעותית ברכישת יכולות קריאה, כתיבה, הקשבה, דיבור, המשגה ויכולות מתמטיות ובשימוש בהן. בנוסף, גם ילדים בעלי הפרעות קשב שמתקשים בתהליכי קליטה, עיבוד ופלט של גירויים נכללים ברשימה זו. 
 
על פי תוצאות האבחונים, התלמיד יכול לקבל אישור לקבלת תוספת זמן, הכתבת תשובות לבוחן ניטראלי, הקראת שאלון, שעתוק, הגדלת שאלון ו/או התעלמות משגיאות כתיב. אם התלמיד ניגש לבחינות הבגרות, ביכולתו לקבל גם אישור לביצוע בחינה בעל פה, קבלת מבחן מותאם עבורו או המרת מקצוע המתמטיקה במקצוע מדעי אחר. לשם כך רכז לקויות הלמידה, יועצת בית הספר והמורים רשאים להגיש בקשה להתאמה לוועדה המקצועית של המחוז – על התלמיד לצרף עבודה שעשה בעבר, מבחנים שונים ובקשה שלו בכתב. אם ההתאמה אושרה היא תקפה לכל הבחינות הפנימיות של בית הספר ולבחינות הבגרות.
 
בית הספר רשאי לערער על החלטת הוועדה המחוזית על ידי הגשת מסמכים נוספים, כמו למשל חוות דעת של מורים, לוועדת הערעורים העליונה. 

4. הזכות לאי פגיעה בתלמיד בשל מעשה הוריו 

חל איסור מוחלט על בית הספר להעניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו. על כן, אין לעכב כניסת ילדים לגן או לבית ספר בגלל אי תשלום מיסים ואגרות עירוניות, אין להוציא או להרחיק תלמיד מבית הספר, אין למנוע מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות, אין לעכב תעודות שליש, תעודת סוף שנה או תעודת גמר ואין לעכב תעודת בגרות בשל אי תשלום של ההורים.
זכויות של הורים ותלמידים: ילד מחזיק את פניו בידיו ומסתכל לכיוון המצלמה

5. זכויות התלמיד בעת הפרת משמעת וענישה

כל תלמיד זכאי לכך שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים, הכוללים ענישה גופנית, אלימות מילולית, הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה, העברתו לכיתה נמוכה יותר (גם באופן זמני) או רישום נזיפות ביומן הכיתה. כל תגובה להפרת משמעת צריכה להיות מידתית, סבירה והגיונית, אשר תואמת לנעשה.
 
על ההליך להיות הוגן - יוסברו לתלמיד הטענות כלפיו ותינתן לו ההזדמנות להשיב עליהן. עם זאת, צוות בית הספר רשאי לנקוט באמצעי משמעת מבלי ששמע את התלמיד כאשר נדרשת תגובה מיידית או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות. קיימת חובה ליידע את הורי התלמיד כשהתנהגות בעייתית חוזרת על עצמה, וכן לתעד את האירועים ואת העונשים שננקטו עם תאריכים, דרכי טיפול, דרכי תגובה ותכתובת.
 
בנוסף כדאי לדעת שעל פי הנחיות משרד החינוך, אם נעשה שימוש בחפץ מסוים הגורם להפרעה או המסכן את הסביבה, המורה רשאי לבקש מהתלמיד להעביר אליו את החפץ שברשותו למשך השיעור או למשך כל היום. במקרה שהתלמיד נתפס משתמש בטלפון סלולרי במהלך השיעור ניתן להחרים את המכשיר, והוא יופקד במזכירות בית הספר או בחדר המנהל במקום קבוע, נעול ובטוח – בסוף יום הלימודים הטלפון הסלולרי יוחזר לידי התלמיד או הוריו.
זכויות של הורים ותלמידים: יד של אדם מצביעה לצד מול לוח גירים

6. זכויות התלמיד וההורים בעת הרחקה

בית הספר רשאי להעביר תלמידים לבית הספר אחר, זאת בתנאי שלא נפגעות זכויות אחרות שלו. ההחלטה מחייבת את אישורו של מפקח בית הספר ומנהל המחוז. מנהל בית הספר חייב להזמין את הורי התלמיד במכתב ולקבל את תגובותיהם ותגובת התלמיד, ובנוסף יש להורים את הזכות לקבל בכתב את ההחלטה המנומקת של המועצה הפדגוגית.
 
התלמיד רשאי לערער על ההחלטה, ואין להעביר אותו למוסד אחר לפני שהתקבלה החלטה בעקבות ערעורו – תוך 10 ימים לכל היותר לאחר הדיון. ההורים יכולים להביא לוועדה מומחה מטעמם, ועל הרשות המקומית חלה האחריות להציע לתלמיד מקום לימודים חלופי. בנוסף חשוב לדעת שאסור לבית הספר להרחיק תלמיד בשל מחלה או לקות.

7. הזכות לייצוג משפטי בהליכים פליליים

כל קטין שנעצר או שהוגש נגדו כתב אישום, למעט כתב אישום שהוגש בפני שופט תעבורה בעבירה שאינה פשע, יהיה זכאי לייצוג על ידי סנגור ציבורי, ללא תלות במצב הכלכלי שלו או של הוריו וללא קשר לחומרת העבירה שבה הוא חשוד או מואשם. התלמיד צריך לקבל הודעה על זכות זו, ובכל מחוז של הסנגוריה הציבורית יש מחלקה שמתמחה במתן ייצוג לנאשמים ועצורים קטנים. לחצו כאן כדי להדפיס טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי לקטין.
זכויות של הורים ותלמידים: ילד עם ילקוט עומד מאחורי גדר

8. איסור אפליה בחינוך מטעמים של מוצא עדתי

חל איסור מוחלט להפלות תלמיד בשל מוצאו העדתי או ארץ המוצא שלו, ובמקרים מסוימים זה אף נחשב לעבירה פלילית. מדובר על מקרים שבהם נעשתה אפליה ברישום וקבלה לבית ספר, הרחקה מבית הספר, פגיעה בזכויות ובחובות התלמיד כולל כללי משמעת והפעלתם במידת הצורך, וקביעת תוכנית לימוד נפרדת עבורו באותו בית ספר או שיבוץ לכיתות נפרדות באותו בית ספר. דוגמה למקרה האחרון היא למשל שיבוץ תלמידים בעלי רקע עדתי זהה לכיתה נפרדת משאר הכיתות ובאותה שכבת הגיל.
 
אם אכן נעשתה אפליה פסולה, ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט ולזכות בפיצוי של עד 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק – לשם כך יש לפנות בראש ובראשונה אל המוסד בדרישה להפסיק את האפליה. בנוסף ניתן להגיש תלונה במשטרה נגד הגוף המפלה בנסיבות שמהוות עבירה פלילית, וכן לפנות לרשות המקומית או לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך – להם יש את הסמכות להתערב בהחלטת המוסד החינוכי. 

 

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.