print header

סמלים מדליקים לשימוש במסמכים והודעות

המקלדת שלנו מכילה את כל אותיות השפה העברית והאנגלית, על המספרים ועוד כמה סימני פיסוק, אבל מה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו רוצים להוסיף עוד קצת עניין לטקסט שלנו?

בעזרת הרשימה הבאה תוכלו להוסיף סמלים מדליקים ומרשימים לכל מסמך או הודעה שתכתבו. הסמלים מתנהגים כמו כל טקסט רגיל, ניתן להגדיל ולהקטין אותם בתוכנת וורד וניתן לשלוח אותם כחלק מהודעה בפייסבוק או במייל.

הוראות

השימוש בסמלים השונים הוא פשוט ביותר.

  • סמנו עם העכבר את הסמל המבוקש (לחיצה ארוכה על העכבר והעברת הסמן על פני הסמל).
  • לחצו על הסמל עם לחצן העכבר הימני ובחרו באפשרות "העתק" (ניתן גם ללחוץ על Ctrl + C).
  • גשו למקום אליו אתם רוצים להעביר את הסמל (הודעה, מסמך וכו' ), לחצו על לחצן העכבר הימני ובחרו באפשרות "הדבק" (ניתן גם ללחוץ על Ctrl + V).

רשימת הסמלים, מסודרת לפי נושא

ציורים

☂ ✈ ☀     ☁ ❄ ❅ ❆ ☃ ☄ ★ ☆ ☽ ☾ ⌛ ⌚ ⌂ ☎ ✌ ☹ ☺ ☻ ☠ ☢ ☡ ❂ ✇ ✍ ✎ ✏ ✐ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✪ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✲ ✱ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ❀ ✿ ❁ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❦ ❧ ♛ ♕ ♚ ♔ ♜ ♖ ♝ ♗ ♞ ♘ ♟ ♙ ☗ ☖ ♠ ♣ ♦ ♥ ❤ ♡ ♢ ♤ ♧ ⍣⍤⍥⍨⍟ ⍝ ⌇ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ⌘ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ⏚ ⏛

 

סמלים שונים

✡ ✝ ☪ ✆ ☎ ☢ ☠ ✈ ☣ ☤ ☭ ♂ ♀ ✿ ❤ ♡ ⌘   ☮ ✌ ☯   ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

 

סמלים שימושיים

⌛ ⌚ ⌂ ✆ ☎ ☏ ✉ ☑ ✓ ✔ ✖ ✗ ✘ ☒ ✕ ☓ ☠ ✁ ✂ ✃ ✄ ✍ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ❢ ❣♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ⌦ ⌫ ⌧ ⌘ ❝ ❞ ❛ ❜ ~ | ¦ ‖ · • ° ‣ % ‰ ‱ § ⁑ ⁂ ! ‼ ¡ ? ¿ ⁇ ⁉ ⁈ ‽ ∞ … ● ⌃ ◊ ✄ ☺ ☹   ® © ™

 

מספרים

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛ ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ❶ ❷   ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ¹ ² ³

 

סימנים מתמטיים

¹ ² ³ ½ ⅓ ¼ ⅕ ⅙ ⅛ ⅔ ⅖ ¾ ⅗ ⅜ ⅘ ⅚ ⅝ ⅞ % ‰ ‱ ∞ ⦅ ⦆ ∃ ∀ ∆ ∇ ∅ ∈ ∉ ∋ ∌ ∍ ∐ ∑ ∓ ∔ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∡ ∢ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∼ ≂ ≃ ≅ ≤ ≥ ≦ ≧ ≩ ≨ ≪ ≫ ≺ ≻ ≼ ≽ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ⊕ ⊖ ⊗  

 

מטבע זר

₪ $ $ € £ ₳ ฿ ¢ ₡ ¢ ₢ ₵ ₫ £ ₤ ₣ ƒ ₲ ₭ ₥ ₦ ₱ ₮ ₩ ₩ ¥ ¥ ₴ ¤ ₰ ៛ ₯ ₠ ₧ ₨ ௹ ﷼ ㍐ ৲ ৳ ₹  

 

חצים

↪ ↩ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↦ ↥ ↧ ↨ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↴ ↳ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇏ ⇎ ⇑ ⇓ ⇐ ⇒ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇨ ⇩ ⇪ ⇧ ⤴ ⤵ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⏎ ▲ ▼ ◀ ▶ ☇ ☈ ⍃ ⍄ ⍇ ⍈ ⍐ ⍗ ⍌ ⍓ ⍍ ⍔   ⍏ ⍖ ⍅ ⍆

 

צורות

▲ ▼ ◀ ▶ ◢ ◣ ◥ ◤ △ ▽ ▴ ▾ ◂ ▸ ▵ ▿ ◃ ▹ ◁ ▷ ◅ ▻ ◬ ⊿ ∆ ∇ ◭ ◮ ⌔ ◇ ◆ ◈ ⋄ ◊ ▰ ▪ ▮ ■ ∎ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▌ ▐ ▍ ▎ ▉ ▊ ▋ ▋ ❘ ❙ ❚ ▀ ░ ▒ ▓ ▂ ▁ ▬ ▔ ▫ ▯ ▭ ▱ □ ▢ ⊞ ⊡ ⊟ ⊠ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ◧ ◨ ◩ ◪ ❏ ❐ ❑ ❒ ◫ ⍁ ⍂ ○ ◌ ◍ ◎ ◯ ❍ ◉ ⊙ ⦿ ⊜ ⊖ ⊘ ⊚ ⊛ ⊝ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ⊕ ⊗ ◖ ◗ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ⋒ ⋓ ⋐ ⋑ ╰ ╮ ╭ ╯ ⌒ ╳ ╱ ╲ ⌓ ◦ ❖ ✖ ✚ ✜ _ ╴ ╼ ╾ ‐ ⁃ ┄ ┅ ┈ ┉ ╌ ╍ ═ ≣ ≡ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ╵ ╷ ╹ ╻ │ ▕ ┃ ┆ ┇ ┊ ╎ ┋ ╿ ╽ ⌞ ⌟ ⌜ ⌝ ╏

 

 
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.