print header

עו"ד מסבירה: מה צריך לדעת על סוגי הקנסות השונים והדרכים לביטולם?

מי מאיתנו לא קיבל בחייו קנס חניה או קנס על שוטטות כלב וחשב לעצמו שזה לא היה הוגן? ברוב המקרים נגיע למסקנה שמלחמה בהם היא בזבוז של זמן ומאמץ, ונבחר באפשרות של תשלום. יחד עם זאת, כדאי להכיר את הזכויות שלנו בתור נקנסים ואת החובה של הרשות בתור הקונסת. היכרות זו תוכל לתמרץ אותנו לנסות ולבטל קנסות אשר באמת נתנו בחוסר צדק. לצורך כך כדאי ללמוד מעו"ד צליל גולדרט, שותפה במשרד עו"ד נועה טלבי ושות' העוסק בדיני רשויות מקומיות, מה לעשות אם קיבלנו קנס ואיך נדע האם הוא חוקי?
 
קנסות עירוניים, הסברים וסיבות לביטול: קנס על מכונית

מהן עבירות קנס?

כדי שירשמו לכם קנס, קודם כל צריך מקור סמכות בחוק או תקנה שמאפשרים לעשות זאת עבור העבירה הרלוונטית - כלומר צריך שיהיה כתוב בחיקוק שזו "עבירת קנס".
 
המשמעות של "עבירת קנס" היא שמישהו בשלטון המרכזי (הכנסת/הממשלה) או המקומי (העירייה) הגיע למסקנה שאותה עבירה יחסית אינה חמורה או אינה קשה להוכחה. לכן, עדיף לאפשר לאדם מוסמך (בדרך כלל מפקח עירוני) להעניש בגינה מבלי שיהיה צורך לגשת לבית משפט ולנהל הליך להוכחת האשמה של אותו נקנס. שיקול נוסף הוא הרצון לענישה מקלה יחסית באמצעות רישום קנס שגובהו לרוב יהיה נמוך, במקום ענישה על-ידי בית משפט אשר עלול לקבוע קנסות גבוהים בהרבה ואפילו עונשי מאסר.
 
ככלל עבירות קנס תהיינה על חניה, פרסום מודעות ושילוט, שוטטות או אי-חיסון של כלבים, עישון במקומות ציבוריים, ניקיון, רעש וכיוצא בזה. חשוב לדעת שבסוף שנת 2018 פורסמו תקנות שמאפשרות כיום לרשום קנסות גם בגין עבירות תכנון ובנייה, שמגיעות לסכומים בלתי מבוטלים של עד עשרות אלפי שקלים.
 
עבירות הקנס מתחלקות לשתי קבוצות אשר גם משפיעות על הדרכים להתמודד איתן, בעיקר מבחינת לוחות הזמנים: קנסות מינהליים קצובים וקנסות ברירת משפט.

איך אני יודע איזה סוג קנס קבלתי?

בכותרת הקנס יהיה רשום אם מדובר ב"קנס מינהלי קצוב" או ב"ברירת משפט". בנוסף, בגוף המסמך חובה לרשום את סעיף החוק הספציפי אשר הנקנס עבר עליו. קנסות מינהליים ירשמו תמיד לפי "חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985" ותקנות שהותקנו מכוחו, ובכותרתן יהיה צמד המילים "קנס מינהלי". קנסות ברירת משפט ירשמו לרוב לפי חוק עזר עירוני או צו סדר דין פלילי שבכותרתו יהיה צמד המילים "עבירות קנס".
קנסות עירוניים, הסברים וסיבות לביטול: אזור קנס מוגדל

קיבלתי קנס, מה אפשר לעשות?

עם קבלת הקנס יש שלוש אפשרויות לפעול בגדר החוק:
 
האחת, תשלום הקנס. קנס מינהלי (למשל שוטטות כלבים או עישון במקום ציבורי) ניתן לשלם תוך 60 יום, וקנס ברירת משפט (למשל חניה) תוך 90 יום.
 
השנייה, הגשת בקשה לביטול הקנס. ניתן לבקש את ביטול שני סוגי הקנסות תוך 30 יום בלבד. לאחר חלוף המועד לא תתאפשר הגשת בקשה אלא אם כן הנקנס יציג נימוקים המסבירים את האיחור (כמו למשל בעיה בקבלת הקנס בדואר אשר לא הייתה תלויה באדם הנקנס).
 
השלישית, הגשת בקשה להישפט. ניתן לבקש להישפט על שני סוגי הקנסות תוך 30 יום בלבד, וכמו בבקשה לביטול - איחור צריך להיות מנומק ומגובה באסמכתה כדי שיקבלו את הבקשה. 

איך בודקים שהקנס חוקי?

תחילה, כדאי לבדוק אם העבירה בגינה נרשם הקנס היא באמת עבירת קנס. פעמים רבות אלו שניתנים לפי חוקי עזר מקומיים מסתמכים על סעיפים בחוק עזר אשר לא הוגדרו כעבירות קנס באופן חוקי. על מנת שעירייה או מועצה אזורית יוכלו לרשום קנסות בגין חוקי העזר שלהן, עליהן לפרסם את הסעיפים הספציפיים של אותם חוקים בצו העיריות (עבירות קנס), תשל"א-1971 או בצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), תשל"ג-1973. בנוסף, לצד כל עבירה מפורט מהו גובה הקנס אותו ניתן להחיל עליה, ולכן כאשר בודקים את חוקיות העבירה, כדאי גם לבדוק האם גובה הקנס שנרשם אכן חוקי. 
 
ברוב המקרים, קנסות מלווים בתמונה שמהווה ראייה לביצוע העבירה, ולכן הצבעה על פגם טכני תביא לתיקון הקנס אך לא לביטולו. כמו כן, טענות על אכיפה בררנית או התנהלות בעייתית של הפקח צריכות להיות מגובות בתיעוד מספק של ראיות (למשל להוכיח שמכוניות אחרות שחנו גם הן במקום אסור לא קבלו קנס). חשוב גם לשים לב שעל רוב הקנסות מופיע רק המספר האישי וראשי התיבות של הפקח, זאת למרות שפרטיו אמורים להופיע במלואם על קנסות "ברירת קנס" (בשונה מקנסות מינהליים), לרבות השם המלא, המספר האישי ופרטיהם של העדים לעבירה. לא בטוח שזו עילה מספיקה לביטול קנס, אך בהמשך נציג סיבות אפשריות אחרות לכך.
קנסות עירוניים, הסברים וסיבות לביטול: פקח חנייה

איך אמורים לשלוח לי את הקנס?

לוחות הזמנים לתשלום קנס ולבקשת ביטול או להישפט מתחילים כאשר הקנס מגיע אל תיבת הדואר של הנקנס, וממנו גם נקבע מועד התיישנות העבירה או העונש. הרשות המקומית שולחת את הקנס אל הכתובת הרשומה של הנקנס ולא לכתובת הידועה (למשל זו המופיעה על חשבון הארנונה). גם קנס חניה המוצמד לשמשת הרכב אמור להישלח בדואר רשום, ולוח הזמנים נספר מקבלתו לכתובת הנקנס ולא ממועד הצמדתו לשמשה.
 
אם הנקנס לא יכול לקבל דואר לכתובת הרשומה, הוא לא יוכל להתגונן בטענה שלא קיבל אותו, אך אם הנקנס יעלה טענה כזו, העירייה תצטרך להביא הוכחות להמצאה כדין לכתובתו הרשומה בדמות אישורים על שליחת הדואר.

התיישנות קנסות

זוהי אחת העילות העיקריות לביטול קנסות עבר. ישנם שני סוגים של התיישנות: האחד, התיישנות העבירה והשני, התיישנות העונש. אחרי שנה מביצוע העבירה חלה התיישנות על רוב עבירות הקנס. המשמעות היא שאם קיבלנו לראשונה קנס שמתייחס לעבירה שבוצעה לפני יותר משנה, ניתן לטעון כי היא התיישנה וניתן לבטל אותו. בעבירות חניה המבוססות על צילום, העבירה תתיישן תוך 4-6 חודשים בלבד בעוד שעבירות מינהליות מתועדות כמו אלו הקשורות לכלבים, יתיישנו לאחר 3 שנים. 
 
סכום הקנס שצריך לשלם הוא העונש, ותשלומו בפועל הוא בגדר הודאה, הרשעה וביצוע של גזר דין. לרוב עבירות הקנס יש תקופת התיישנות של שלוש שנים על העונש, ולעבירות מינהליות (כגון עבירות כלבים) יש התיישנות של 5 שנים על העונש. אם חלפו יותר משלוש שנים אחרי שהתקבל הקנס לראשונה והרשות לא שלחה התראה, דרישת תשלום או בקשה לגבייה, העונש התיישן וניתן לבקש את ביטולו בלי קשר למועד בו הוא נרשם. כדי להתגונן מפני טענה זו, הרשות תצטרך להוכיח המצאות כדין.
קנסות עירוניים, הסברים וסיבות לביטול: קלסרים עם ניירת

קנס שלא שולם במועד

בתום 90 הימים (או 60 במקרה של קנס מינהלי), מי שלא שילם את הקנס או הגיש בקשות, נחשב כמי שהורשע בבית המשפט ונגזר עליו תשלום קנס. הטיפול בקנס עובר למחלקת הגבייה ברשות המקומית, ובכל 6 חודשים בהם תשלום הקנס לא נפרע, מתווספים לו תוספות פיגורים בשיעור של כ-50%. 
 
בחוק אין התייחסות למי יכולים לפנות נקנסים שרוצים לטעון לעניין העבירה או תוספות הפיגורים בשלב זה (לדוגמה שלא קבלו את הדואר בשנים האחרונות כי שהו בחו"ל). בפועל, נהוג להעביר בקשות בנושא לתובע העירוני.

מה המשמעויות של בקשה להישפט?

כאשר נקנס מבקש להישפט על קנס, הדרך להיענות לבקשתו היא בעצם להגיש נגדו כתב אישום בגין העבירה עליה ניתן הקנס. לכן, הגשת בקשה להישפט גוררת אחריה חשיפה להליך משפטי ארוך ורווי דיונים, בו נדרשת הבנה לא רק בדין הפלילי ובדיני ראיות, אלא גם מומחיות בעבירות קנס ובתחום המשפט המינהלי. בשל כך, כדאי לשקול זאת היטב בטרם מגישים בקשה להישפט על קנס.
 
אם רוצים לנסות ולהיאבק בקנס, מומלץ ראשית לנסות להגיש בקשה לביטולו. היתרון במעשה זה הוא שבטרם הנקנס יבקש להישפט (אפשרות שתישמר לו ככל שבקשת הביטול תידחה), הוא יוכל לקבל תשובה מנומקת מדוע טענותיו לא התקבלו, ולהגיע להחלטה מושכלת לגבי האם כדאי לנסות להעלותן גם לפני ערכאה שיפוטית. את הבקשה להישפט לא ניתן להגיש אם כבר הוגשה בקשה לביטול וטרם ניתנה בה החלטה. יחד עם זאת, ככל שבקשה לביטול תידחה, הנקנס יוכל להגיש בקשה להישפט תוך 30 יום מרגע שקיבל את ההחלטה.

כתב אישום - איך יתנהל ההליך?

כתב אישום על עבירת קנס מוגש לבית משפט שלום בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים. כתב האישום נשלח לכתובת הרשומה של הנאשם יחד עם "טופס הזמנה לנאשם", הכולל את התאריך, השעה, הכתובת והשופט שבפניהם יתקיים דיון ההקראה, זכויותיו הבסיסיות לייצוג ועוד. ניהול המשפט לא תמיד יתקיים בקרבה גיאוגרפית ולכן עלול להיווצר מצב בו נאשם נאלץ לנסוע לדיונים מרוחקים כדי להתגונן. בעבירות קנס, אם הנאשם לא מתייצב לדיון, התביעה יכולה לבקש את הרשעתו, ודינו ייגזר שלא בפניו, לרוב תוך בקשה לכפל קנס משום שבזבז זמן שיפוט יקר והסב נזק לרשות המקומית. לאחר מכן הנקנס יקבל לביתו את גזר הדין והוא יעבור להליכי גבייה.
קנסות עירוניים, הסברים וסיבות לביטול: בית משפט בהרצליה
בעבירות בהן לא ניתן לבקש גזר דין בהיעדר הגנה (שלא בנוכחות הנאשם), ייקבע מועד נוסף לדיון והנאשם יזומן באמצעות צו הבאה, ויועבר לטיפול המשטרה שתעצור את הנאשם ותביאו לתחנה. הוא יאלץ לשלם ערובה לפי הקבוע בצו ההבאה, ויוכל לקבל אותה בחזרה רק לאחר שיופיע לדיון.
 
בדיון ההקראה הנאשם יוכל להעלות טענות מקדמיות בדבר התיישנות העבירה, פגמים בכתב האישום ומדוע צריך לזכותו. לאחר מכן יהיה עליו להודות או לכפור בכל אחת מהעובדות שיוצגו בכתב האישום. בתום דיון ההקראה יקבע מועד לדיון ההוכחות הראשון, "פרשת התביעה", בו תביא המאשימה עדים וראיות לצורך הוכחת כתב האישום. הנאשם יוכל לחקור את עדי התביעה ולהטיל ספק בראיות שיוצגו. שלב זה עשוי לקחת יותר מדיון הוכחות אחד.
 
ראוי לציין שבעבירות קנס, העדים הם בדרך כלל פקחים ועובדי ציבור המסתמכים על מסמכים. שכחה או אי בקיאות לא יביאו תמיד לפסילת העדות או הראיה ויתרה מכך, ייתכן מצב שבו בעל התפקיד שהגיש את כתב האישום עזב את תפקידו, והעד הוא מחליפו המסתמך על מסמכיו. אם בסיום פרשת התביעה, המאשימה לא הוכיחה את העובדות, הנאשם יוכל לטעון "אין להשיב לאשמה". אם הטענה תתקבל, הנאשם יזוכה מהעבירה ויחסוך את ניהול הליך ההוכחות הנגדי. במצב בו טענה זו נדחתה או לא נטענה, בסיום הדיון יקבע דיון נוסף המכונה "פרשת ההגנה", שמטרתו להוכיח את חפות הנאשם. הנאשם יביא ראיות ועדים מטעמו וינסה להוכיח ספק סביר בטענות העירייה. 
 
בסיום פרשת ההגנה, ההליך עובר לשלב ה"סיכומים", שיעשו לרוב בעל פה ובאותו הדיון. עם זאת, הצדדים או בית המשפט יכולים לבקש להגיש את סיכומיהם בכתב במועד אחר. לאחר שלב הסיכומים, ייקבע דיון לצורך "הכרעת דין", בו תוקרא בפני שני הצדדים ההכרעה האם הנאשם זכאי או אשם בעבירות שיוחסו לו. בית המשפט רשאי להרשיע בכל עבירה שהוכח שבוצעה מעבר לכל ספק סביר, ואינו מחויב להרשיע בעבירות המיוחסות כמכלול או להגביל עצמו לעבירות שצוינו בכתב האישום. אם הנאשם הורשע, ייקבע דיון נוסף בשם "טיעונים לעונש", בו כל צד יטען מדוע מגיע לנאשם עונש חמור או מקל יותר.
 
כותבת המאמר עו"ד צליל גולדרט היא עו"ד רשויות מקומיות ושותפה במשרד עו"ד נועה טלבי ושות'
מקור התמונות: Abdulla Al Muhairi, Djampa, David Shayיעקב
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.