print header

פניה לבורא עולם עם פרוס השנה החדשה


ריבונו של עולם, הכול גלוי וידוע לפניך, וכל מה שאכתוב כאן אינו אלא תפילה נרגשת של יהודי פשוט הזועק אליך מקירות ליבו.

במקומות רבים בתורה, ציוותנו בורא עולם לשוב אליך, לדבוק בך, להתפלל אליך, בכדי שתושיענו מגלותינו הארוכה. וכעת בורא עולם, אני עומד כביכול מהצד ומסתכל על עמך, בניך, אהוביך בארץ הקודש, ובתוך עמי אנוכי יושב ורואה, ולבטח גם ממך לא נסתר דבר, בורא עולם, וגם אתה רואה - ובכל זאת בחרתי לכתוב לך את הדברים כתפילה וסנגור על עם ישראל.

א." ושכנתי בתוכם " - מקדש מעט.

גלוי וידוע לפניך בורא עולם שאך לפני כשני עשורים, בתי הכנסת בכל עיר ועיר לא היו רבים, וגם באלו שהיו בקושי ניתן היה להשיג מניין לשחרית, ולמנחה ולערבית לא היה ניתן להשיג מניין כמעט בכלל.

כיום, רבש"ע, רואים אנו את מספרם העצום של בתי כנסת בכל עיר ועיר, בכל רחוב, בכל פינה, ולא רק זה, גם עמך בית ישראל שבים וממלאים את בתי הכנסת בכל התפילות -  שחרית, מנחה, ערבית. ויתרה מכך, היום כמעט בכל בית כנסת שכונתי מתקיים שיעור תורה כל שהוא בין מנחה לערבית, והציבור הרחב והקדוש משתתף בהמוניו. האם לא מגיע לעם הזה גאולה כעת ברחמים?

 

ב."קדושים תהיו לי" – כשרויות.

וגם בנושא זה גלוי וידוע לפניך בורא עולם, אם לפני כשני עשורים היה צריך יהודי ירא שמיים שחשקה נפשו במנה כשרה למהדרין לנדוד הרחק למקומות מסויימים ששמרו על כשרות טובה, הרי היום רוב רובם של המסעדות, הפיצריות ודוכני האוכל המהיר והקצביות - כולם מחזיקים ברמת כשרות מהדרין כזו או אחרת. האם לא מגיע לעם הזה גאולה כעת ברחמים?

 

ג."והגדתה לבנך" – חינוך ילדינו.

ראה נא בורא עולם, ראה נא את הכמות העצומה להדהים של תלמודי התורה הרבים מספור הקיימים היום בארץ, בכדי לחנך את ילדינו לדרך התורה והמצוות כפי רצונך. המוסדות הרבים מאוד של תנועות פרטיות ופוליטיות כאלו ואחרים גרמו לכך שהיום מספרם של גני הילדים המחנכים את ילדינו על טהרת התורה והמצוות נמצאים בכל פינה ובכל שכונה, וגם אחינו היהודים היקרים שטרם גילו את אור התורה והמצוות בוחרים לשלוח את ילדיהם לחינוך התורני. האם זה דבר של מה בכך? האם ה"שמע ישראל" שבוקע בכל בוקר מפיהם של רבבות ילדים, תינוקות של בית רבן ממש, ברשתות של המוסדות התורניים לא חוצב את כל הרקיעים עד כסא הכבוד? הנשמע כדבר הזה לפני כשני עשורים כאן בארצנו הקדושה? האם לא מגיע לעם הזה גאולה כעת ברחמים?

 

ד."שובו אליי ואשובה אליכם" - תשובה

ראה נא אבינו שבשמיים, ראה נא ורק אתה תוכל לספור, כמה יהודים חזרו בתשובה שלמה לפניך בגלוי בשני העשורים האחרונים? מאות? אלפים? מאות אלפים? מפורסמים יותר, מפורסמים פחות, בניך ובנותיך האהובים שגילו את האור שבתורה ונטשו את דרכם הקודמת לטובת דרך התורה והמצוות. ואין יום ואין שבוע שאנו לא עדים לעוד ועוד יהודים יקרים המקבלים עליהם את קיום התורה והמצוות, את שמירת השבת - כל אחד כפי מיטב יכולתו.

האם אבינו שבשמיים לא קיימת מציאות שברוב רובם המכריע של בתי ישראל ישנם נרות הדולקים בערב שבת לכבוד השבת? ובכמה בתי אב בישראל שומעים בערב שבת את הקידוש לפני הסעודה? רק אתה יכול לספור ולדעת ולראות, כי ידינו תקצר מלדעת ולספור אותם.

ראה נא בורא עולם איך עמך בית ישראל צמא לדעת את דבר ה' ונוהר בהמוניו לכל שיעור תורה של רב כזה או אחר, ראה את אלפי בניך אהוביך המתקבצים מעת לעת לתפילה המונית, לסליחות, בקברות הצדיקים, בכותל המערבי שריד בית מקדשינו, ואפילו באצטדיונים, ברחובות הערים, במחנות הצבא והמשטרה, בקיבוצים ובמושבים, מעולם לא היה ולא נשמע כדבר הזה, ואכן אמר רבי שמעון בר יוחאי זי"ע שלא יקום דור כדורו עד הדור האחרון. האם התשובה הענקית הזו אליך אבינו שבשמיים אינה מזכה אותנו בגאולה שלימה בחסד וברחמים עכשיו?

 

ה."והגית בו יומם ולילה" – לימוד תורה

אוי ריבונו של עולם, הטה נא אוזניך ושמע, פקח עיניך וראה איך שיעורי התורה מושמעים כאן בארצנו הקדושה ובכל העולם כולו ללא הרף לרבבות רבבות יהודים המשתתפים בשיעורים אלו. די אם נפתח באינטרנט שעד לא מזמן היה מוקצה מחמת מיאוס, והיום הוא הפך לכלי הגדול ביותר להפצת דברי תורתך הקדושה לכל בית. ולכל מקום, בתוך עמי אנוכי יושב, ובעבודתי אני מסתובב כאן בעירו של אברהם אבינו באר שבע ושומע ורואה בבתי הכנסת, בכוללים הרבים, בבתים הפרטיים בכל מקום, בכל זמן. תורה. תורה. תורה.

מאות אלפי שיעורי תורה מתקיימים ברחבי הארץ והעולם בכל יום. שיעורים המוקלטים על גבי דיסקים לשמיעה בדרכים לקיום מצוות "ובלכתך בדרך". קריאת פרקי תהילים בכל בית כנסת, בכל שבת בצהריים על ידי עשרות, מאות ועשרות אלפי תינוקות של בית רבן.
היוכל איש למדוד ולספור את מיליוני שעות התורה הללו? רק אתה בורא עולם יכול.

כמה מילים של דברי תורה נאמרים רק בארצנו הקדושה בכל רגע נתון? בימים ובלילות, והרי לכל מילה ומילה הנאמרת על ידי היחיד וקל וחומר על ידי הציבור השומע יש כוח עצום של זכות לעמך בית ישראל. האם ניתן לספור את שעות הלימוד המשודרים ברדיו, באינטרנט, בכל רגע נתון?

ואינני מדבר ריבונו של עולם רק על הישיבות והכוללים המלאים באברכים שתורתם אומנותם, אלא דווקא על כלל הציבור של עמך בית ישראל שבעשור האחרון נוהר בהמוניו לשמוע את דברי התורה והמוסר של הרבנים מכל שכבות האוכלוסייה. כמה היכלות ואולמות מלאים עד אפס מקום בהרצאות ובשיעורי התורה והמוסר של הרב ראובן אלבז שליט"א, הרב אמנון יצחק שליט"א, הרב ניר בן ארצי שליט"א, הרב עובדיה יוסף שליט"א, ויכלה הדיו ושמותיהם לא יכלו, ולא רק זאת, אלא שבכל בית כנסת, בכל פינה מתקבצים עמך בניך אהוביך לשמוע בצמא את דבר ה'.

איפה נשמע כדבר הזה בעשור האחרון? האם כוחה העצום של כל מילה ומילה מהתורה הקדושה הבוקעת מכל אתר ואתר בארץ ובעולם אינה עומדת לזכות גאולתם של ישראל בחסד וברחמים עכשיו?

אסיים את דבריי ריבונו של עולם בתפילה חרישית ובזעקה גדולה. עמך בית ישראל בניך אהוביך נמצאים במצב לא קל, היוקר מאמיר כפי שחז"ל קבעו לנו לתקופה זו, המנהיגות הפכה למינות, וגם את זאת חז"ל קבעו, אך ריבונו של עולם יותר מכל.... עייפנו, תש כוחנו מרוב ציפייה וכמיהה למשיח צדקנו, עייפות שגוברת מיום ליום, ורק בך נשים את מבטחינו, ורק עליך נישען.

אנא בורא עולם קיים לנו את הגאולה במהרה "אחישנה" ואסיים בשיר שחיברתי לכבודך בפרשת פקודי התשע"א:

           
ריבונו של עולם, עמך בית ישראל,

מצפים יחד כולם לבואו של הגואל.
יפנו אליך כל, ברואי עולמך,
כי רק אתה יכול להאזין לכל קוראיך.

בתפילה חרישית או בזעקה גדולה,
ממעשה בראשית ועד לגאולה.
ריבונו של עולם, עמך בית ישראל -
מצפים יחד כולם לבואו של הגואל.

השם יתברך, אתה מלווה אותי.
מהבוקר שזרח, כשאני יורד ממיטתי.
לך אני מודה, אהללך בשיר
ובפרשת פקודי, נולד זה השיר.

ריבונו של עולם, עמך בית ישראל
מצפים יחד כולם לבואו של הגואל.
ועל תורתך הקדושה, שנתת לנו -

אומרים גברי שלושה, ברוך שבחר בנו.
ועל השבתות זמנים ומועדים,
עליהם בכל יום לך אנו מודים.
ריבונו של עולם, עמך בית ישראל -
מצפים יחד כולם לבואו של הגואל.

הגאולה קרובה, כך אנו מרגישים,
ורק אתה יודע, לחשב את הקיצים.
זכור לנו ברית אבות, זאת היא תחינתנו,
ובמהרה להיות, בבית מקדשינו.
ריבונו של עולם, עמך בית ישראל,
מצפים יחד כולם לבואו של הגואל.


ובפרוס עלינו שנת התשע"ב, ובזכות כל הנאמר לעיל,
יהי רצון שבמהרה יבוא הגואל. אמן.


חיבר:  בן שבת יצחק
 

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.