print header

הצפייה מלווה במוזיקה - מומלץ להדליק רמקולים.
להפסקת המוזיקה לחצו על "השהה".

צוות בא במייל מרכין ראש, ומתייחד עם זכר הנופלים במלחמות ישראל ובפעולות האיבה.

בשבועות האחרונים הזמנו את גולשי האתר המעוניינים להנציח את זכר יקיריהם, להעביר אלינו חומרים שונים, אשר מהם הקמנו קיר הנצחה למענם ולזכרם.

קיר זה מוקדש לכל אותם גיבורים שחרפו נפשם למעננו ולמען המולדת. אנו מזמינים אתכם להתייחד עם זכר יקיריהם של גולשי האתר שנפלו במערכות ישראל.

- בלחיצה על שם החלל, יפתח דף לזכרו, עם הדרך בה הונצח על ידי יקיריו -


 

עד קום המדינה (14.5.1948)

דובה ויהודה צ'רקסקי ז"ל טוביה רבינוביץ ז"ל חסן אבו-רוקון ז"ל אליהו (אליקו) בג'יו ז"ל משה (מישקה) בקרמן ז"ל
טוביה רבינוביץ
         
היינץ (צבי) קספריוס ז"ל שלמה ברכה ז"ל יצחק חימו ז"ל פרלה חיה פילה ז"ל יהונתן (יוני) גור אריה ז"ל
היינץ צבי קספריוס פרלה חיה פילה יהונתן גור אריה
         
רב"ט ברוך פת ז"ל טוראי אליהו לוי ז"ל טוראי נתן שמואלוב ז"ל אריה אלקינד ז"ל טוראי צבי לבנון ז"ל
אליהו לוי נתן שמואלוב אריה אלקינד צבי לבנון
         
סגן שמעון שמש ז"ל יהודית יעקבוביץ ז"ל טוראי ראובן נחמני ז"ל סגן שמעון צדוק ז"ל  
יהודית יעקבוביץ  

 

 

קום המדינה (14.5.1948) - 1959

טוראי יעקב מזרחי ז"ל טוראי מימון נחמני ז"ל טוראי שלמה (מוני) בניש ז"ל טוראי עקיבא שימשי ז"ל טוראי אליהו (אלכס) שרצקי ז"ל
מימון נחמני שלמה בניש אליהו שרצקי
         
טוראי דוב ברמן ז"ל טוראי יחזקאל-חיים נחום ז"ל טוראי מאיר ויזל ז"ל טוראי יעקב תורג'מן ז"ל טוראי זאב לוי (לופו) ז"ל
זאב לוי לופו
         
טוראי ציונה חיון ז"ל טוראי אשר קורץ ז"ל טוראי עובדיה בן דוד ז"ל טוראי יוסף שמש ז"ל סגן דב שוגרמן ז"ל
עובדיה בן דוד דב שוגרמן
         
רב"ט שלמה דוידוביץ ז"ל טוראי יהודה אקרמן ז"ל טוראי משה גולני (ג'ומעה) ז"ל סגן אליעזר חזן ז"ל טוראי יעקב מזרחי ז"ל
יהודה אקרמן יעקב מזרחי
         
סמל יצחק יעקובוביץ ז"ל טר"ש עמוס מנשה בן אליהו ז"ל  רב"ט רחמים (דוד יפת) יוסף ז"ל    
יצחק יעקבוביץ עמוס מנשה בן אליהו יוסף רחמים    

 

 

1960-1969

טוראי אהרן דיין ז"ל סמל שמעון אלקלס ז"ל טר"ש אריה גלז ז"ל טוראי חיים גלר ז"ל טוראי הרצל דוסטן ז"ל
נר יזכור אריה גלז חיים גלר

הרצל דוסטן

         
רב סמל ראובן (ראובנק'ה) נויפלד ז"ל טוראי אבנר שמעון גץ ז"ל סמ"ר איתן קרפל ז"ל רב"ט אליהו ריבק ז"ל סמל מוריס (משה) מזרחי ז"ל
ראובן נויפלד מוריס משה מזרחי
         
טוראי נטע הדרי ז"ל סמל אלטר (דב) רוזנבלום ז"ל סרן יובל בן-ארצי ז"ל רב סמל יהודה מרקוביץ ז"ל סמל גיורא חפץ ז"ל
נטע הדרי אלטר רוזנבלום יהודה מרקוביץ
         
טוראי דוד גורה ז"ל סמל משה דוקטורי ז"ל טוראי שמואל מזרחי ז"ל טוראי יחזקאל טוינה ז"ל רב"ט חיים חדד ז"ל
דוד גורה שמואל מזרחי
         
טוראי משה אברהם ז"ל סג"מ שלמה שמחון ז"ל      
משה אברהם      
         

 

 

1970-1979

סמל יוסף אברהם ז"ל סגן עמיקם קרמהר (שגיא) ז"ל רב"ט וילאם (נני) אוזן ז"ל סמל יוחנן (יוחקה) קוטאי ז"ל סמל יעקב שרגאי ז"ל

וילאם אוזן

         
סרן רוני ויינר ז"ל סמל ברטו אוזנה ז"ל סגן משה אפרתי ז"ל סמל רחמים (רמי) סולימנוב ז"ל סמל צבי (צביקה) צימר ז"ל

רוני ויינר

         
רב"ט דוד צור מגן ז"ל סמ"ר יחיאל הורוביץ ז"ל סמל משה דבורה ז"ל סמל שמואל בן עמי ז"ל רב"ט דוד גלדשטיין ז"ל

דוד צור מגן

שמואל בן עמי

דוד גלדשטיין

         
רב"ט יוחנן מאושר-מושר ז"ל רב"ט דוד וטנברג ז"ל רב"ט שלמה אלה ז"ל סמל יגאל רוזנבלום ז"ל טוראי אילן ירדן ז"ל

דוד וטנברג

         
רב"ט יוסף גזאלה ז"ל טוראי משה-שבתאי פרשטנדיג ז"ל סמל נתן וילר ז"ל סגן משה שאקי ז"ל טר"ש אלי (אליהו) יום-טוביאן ז"ל

אלי יום טוביאן

         
רב"ט פנחס (פיני) רון (וסרמן) ז"ל סמל אהרון אצלן ז"ל סמ"ר מאיר טל (בישקול) ז"ל טוראי יוסף יוסף ז"ל סגן נפתלי שרייר ז"ל

פנחס רון

         
רב"ט יחזקאל קלי ז"ל רס"ר דוד דוקטורי ז"ל סמ"ר ניסים חודיפי ז"ל טוראי מנחם אבידר ז"ל סא"ל יאיר יחדיו (לחדב) ז"ל

מנחם אבידר

         
סמ"ר משה תמים ז"ל רב"ט יהודה דדון ז"ל סא"ל חסן סעיד ז"ל רב סרן נתן מרום ז"ל רס"ן גיא גולן ז"ל

יהודה דדון

נתן מרום

 

 

1980-1989

סמל אשר וייצמן ז"ל סמל איתן אבני ז"ל רב"ט יוסי זיתוני ז"ל רס"ן מרדכי סויסה ז"ל רב"ט אלי עמבר ז"ל

יוסי זיתוני

         
רב שוטר מימון ביטון ז"ל טוראי ארז (איתן) בצלאל ז"ל יוסף כהן ז"ל סמל אפרים חזן ז"ל סמל ראשון סלמאן ברכאת ז"ל

ארז איתן בצלאל

נר יזכור

נר יזכור

         
טוראי יעקב בכר ז"ל רב"ט אליהו מטלון ז"ל רב"ט יהודה תובל ז"ל סמל רפי (פירוז) כשר ז"ל רב סרן חיים ישראל ברגמן ז"ל

יעקב בכר

חיים ברגמן

         
סא"ל אמיר מי-טל ז"ל      אסתר נעים ז"ל      יצחק נעים ז"ל רס"ר חיים שהרבני ז"ל  

 

 

 

1990-1999

רב"ט עמית עקירב ז"ל רס"ן זאב קומפוני הכהן ז"ל סמל אמיר יפה ז"ל סמל שמואל גבסי ז"ל סמ"ר אלעד רוטהולץ ז"ל

עמית עקירב

זאב קומפוני הכהן

אמיר יפה

         
רב"ט יעקב פוליקר ז"ל רב"ט חגי טרפוצ'ניק ז"ל רס"מ טל סיני ז"ל רב"ט אילן (יעקב) לוי ז"ל מירב בן-משה ז"ל

חגי טרפוצ'ניק

טל סיני

         
ענת רוזן ז"ל סמ"ר יגאל רחובי ז"ל רב"ט אורי דוד ז"ל סרן אבישי לוי ז"ל סמ"ר גלעד מושל ז"ל

יגאל רחובי

אורי דוד

         
סיון פתיחי ז"ל רס"ל רז טבי ז"ל סמ"ר גל רודובסקי ז"ל רב"ט יובל לוי ז"ל סרן אורי מנור ז"ל

סיון פתיחי

         
טוני אליהו זאנה ז"ל סמ"ר מיכאל (מיקי) מלכה ז"ל טר"ש אורי (משה) רותם ז"ל    

אורי רותם

   

 

 

2000-2012

סמל צחי איטח ז"ל סמל רועי שושני ז"ל רס"ל שי גרין ז"ל סמ"ש מדחת יוסף ז"ל רב"ט תומר חדד ז"ל

צחי איטח

רועי שושני

         
סגן דוד חן (דודו) כהן ז"ל סמל שמעון (שימי) מלחי ז"ל סמ"ר שחר וקרט ז"ל סמ"ר שרון שיטובי ז"ל מאיר ברמי ז"ל

דודו חן כהן

         
סג"מ אלי בן פורת ז"ל רס"ן מיכל סמרט-פוזיילוב ז"ל רונן לנדאו ז"ל סמ"ר רז מינץ ז"ל מני (מנשה) רגב ז"ל

אלי בן פורת

מיכל סמרט פוזיילוב

         
סמ"ר ברנרד (בנצ'י) לוי ז"ל סמ"ר מתן-שמעון בידרמן ז"ל רס"מ גד וציפורה שמש ז"ל רס"ר אבי בקרמן ז"ל סמל מרום (משה) פישר ז"ל

ברנרד בנצי לוי

מרום פישר

         
רס"ל עמית בוסידן ז"ל רס"ר שמשון סתלקול ז"ל רס"ל ניר קריצ'מן ז"ל סמל אביעד עקירב ז"ל רס"מ אילן ענבר ז"ל

שמשון סתלקול

אביעד עקירב

         
סמ"ר אלירן בוסקילה ז"ל רב"ט שרון טובול ז"ל סמ"ר אליהו לחם ז"ל אסף צור ז"ל רס"ב גילה פיטוסי ז"ל

אלירן בוסקילה

שרון טובול

אסף צור

גילה פיטוסי

         
ביאנקה (רבקה) שחרור ז"ל סרן אביב חקאני ז"ל סמ"ר רביב זאדה ז"ל סמל אדרון עמר ז"ל סמ"ר אלכסיי חייט ז"ל

ביאנקה שחרור

אביב חקאני

רביב זאדה

אדרון עמר

         
סמ"ר ישראל לוטטי ז"ל סמ"ר יוסף (יוסי) עטיה ז"ל סמל שי (שמעון) אטיאס ז"ל שלומי מנסורה ז"ל סרן תום פרקש ז"ל

שי אטיאס

         
סמ"ר הרן לב ז"ל רב סמל עידן קובי ז"ל רס"ר אלון סמוכה ז"ל סמ"ר דן ברויר ז"ל סמ"ר רועי ארדות ז"ל

עידן קובי

אלון סמוכה

         
סגן יוגב ברזילי ז"ל דורון מלמד ז"ל סרן יהונתן נתנאל ז"ל סא"ל דב (ברי) הררי ז"ל רב-נגד איתן שחר ז"ל

דב הררי

איתן שחר

         
סג"מ ירין רבינוביץ ז"ל        

 

 

 

 

יהי זכרם ברוך!

* חלק מהמידע שבדפי הנופלים נלקח מהאתר הממשלתי "נזכור את כולם"
ומ"האתר לזכר האזרחים חללי פעולות האיבה"
 

 

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.