print header

דעתה של ההלכה לגבי הימורים והגרלות

מסביר הרב רונן לוביץ כי שני טעמים הובאו בגמרא לאיסור המשחק בקובייה ולפסילת המשחק לעדות: א. שאין לו אומנות אחרת, והסברה בזה שכיוון שאינו עוסק ביישובו של עולם אינו יודע להעריך רווח והפסד כספיים. ב. משום גזל, שכן אין המפסיד גומר בדעתו להקנות את מה שהפסיד. ישנם דיונים ארוכים בפוסקים בשאלה מה הטעם העיקרי.

עוד מזכיר הרב לוביץ כי שיטת הרמב"ם לאסור משום גזל, ושיטת התוס´ (רבני יהדות אשכנז) לפסול רק באין להם אומנות אחרת, ומחלוקת זו עומדת ביסוד מחלקותם של ר"י קארו והרמ"א (רבי משה בן ישראל איסרליש). בשולחן ערוך (חו"מ סי´ שע ס"ג) כתב:
"יש מי שאומר שהמשחק בקוביא עם עכו"ם אין בו משום גזל, אבל יש בו איסור משום שעוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם. וחלקו עליו לומר שאינו פסול אלא אם כן אין לו אומנות אחרת" (וראה עוד בחו"מ סי´ לד סט"ז). והרמ"א בהגה (סי´ שע ס"ג) כתב, והמנהג כסברא אחרונה לשחוק בקוביא, ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא.


בהתייחסות נוספת להגרלות הלוטו, נתגלתה גם מחלוקת בין פוסקי ההלכה הגדולים בני זמננו, הרב עובדיה יוסף פסק כי הדבר פסול, בעוד הרב אברהם שפירא ז"ל חלק עליו והתיר.

מסקנתו של הרב לוביץ לעניין היא שניתן להתיר ואינם פסולים לעדות, בפרט אם מדובר באשכנזים, אולם אם מדובר בספרדים שצריכים ללכת בשיטת המחבר בשולחן ערוך, יש להחמיר.

הרב מאיר צוקרמן התייחס גם הוא לשאלה טען כי  בהגרלת ה"לוטו", וכן הדומות לה, אין בעיה של גזל, ואין זה כ"משחק בקוביא", מכיוון שההשתתפות בהגרלה מחייבת נתינת הכסף מראש, כך שהזוכה איננו לוקח את הזכייה מן ה"מפסידים", אלא ממארגני ההגרלה.

יש חשיבות רבה כמובן למארגן ההגרלה ומשמעותה: ביחס לטוטו, לדוגמה, הדעות אינן חלוקות, ובשל העובדה שהדבר מעודד חילול שבת (משחקי כדורגל בארץ המתקיימים בשבת) יש להימנע, בעוד שיש הרואים בעובדה, שאת הלוטו מארגן מפעל הפיס, מוסד המקדם פעילויות צדקה, יש להתיר. אם מדובר במשחק בין חברים, והכסף בו זוכים נמסר בסופו של דבר לצדקה, ניתן לקיים. בעוד שכניסה לקזינו והימורים בו, יש בה מן העיסוק בדברים בטלים ולכן לא מותר
.

 ניתן לסכם כי כל הגרלה והימור נבדקים לגופם. ישנם הימורים עליהם אין חילוקי דעות והם פסולים לכל יהודי באשר הוא, אך קיימות גם הגרלות המותרות ע"פ רבנים אשכנזים.

מקור: כיפה
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו
תכנים קשורים: יהדות, הלכה
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו