print header

שקולים משפטיים רלוונטיים לעומדים להינשא

כותב: דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עורכי דין ונוטריון

אלי דורון, עו"ד- ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג 1953, קובע כי עניני נישואין של יהודים אזרחי המדינה יהיה בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים. למרות העדר התוקף האזרחי-מדינתי, מבחינת ההלכה היהודית עשויים נישואין פרטיים שנערכו בהתאם לדרישות מסוימות להיחשב לנישואין תקפים, אך ברוב המקרים, נישואין שנערכו בישראל באופן פרטי הם בעלי ערך תרבותי, אולם אינם מזכים בתעודת נישואין ואינם בעלי תוקף, לא לצורך מרשם האוכלוסין וגם לא לצורך הטבות כלכליות כמו דיור, בריאות, חינוך, ביטוח ומיסוי.

נישואין הנערכים בחו"ל זוכים להכרה רחבה יותר ונדונים לפי אמות מידה בינלאומיות, נישואין שהיו תקפים במדינה הזרה בה נערכו יקבלו את הכרתה של ישראל, ויביאו לרישומם של בני הזוג כנשואים, גם אם לא נערכו כדת משה וישראל, וגם אם מדובר בנישואין מעורבים בין יהודי ולא יהודי (ובלבד שאין חשד לנישואין פיקטיביים). להלן מספר עובדות רלוונטיות לעומדים להינשא:

1. הגיל המותר בנישואין- על פי החוק בישראל, הגיל המותר לנישואין הוא 17 שנים. חתן או כלה שטרם מלאו להם 17 שנים, נדרשים להביא אישור מבית משפט מחוזי המתיר להם להינשא, (ישנם מקרים חריגים שמאשרים להתחתן בגיל נמוך מזה, למשל: אישה הרה, הוצאת האישה מסביבת ביתה לסביבה חיובית יותר וכו´).

2. " רישום נישואין ברבנות"- בבואכם להתחתן עליכם לערוך "רישום נישואין ברבנות", את רישום הנישואין יש לעשות לפחות 45 יום לפני מועד הנישואין ולא יותר משלושה חודשים לפני מועד זה.

את הרישום ניתן לעשות במועצה הדתית הקרובה לביתכם.

לנוחיותכם באתר של הרשות הארצית לשירותי דת תוכלו להוריד ערכה לנישואים המכילה ערכת תעודות ואישורים שיש להביא עמכם למעמד זה.

3. אגרת רישום נישואין- גובה אגרת רישום הנישואין הינו 600 שקלים, עבור תשלום זה מקבלים בני הזוג: פתיחת תיק נישואין, כתובה, פרסום בעיתונות, ורב לעריכת החופה והקידושין בערב החתונה.

4. עדים- על כל אחד מבני הזוג להביא עימו שני עדים, יהודים, גברים, שאינם קרובים לחתן ולכלה ואינם קרובים זה לזה. המכירים את בני הזוג ויכולים להעיד שבני הזוג הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל.

5. בחירת הרב- על הרב העורך חופה וקידושין להיות רב שאושר ע"י רשם הנישואין באותה עיר בה מתגוררים בני הזוג או המקום החתונה.

6. איסור ביגמיה- ביגמיה היא נישואין ליותר מאדם אחד. חוק המדינה (להבדיל מן הדין הדתי, שלעיתים מאפשר ביגמיה לגברים) אוסר ביגמיה לגמרי. אסור לגבר לשאת יותר מאישה אחת, ואסור לאישה לשאת יותר מגבר אחד. העובר על חוק זה צפוי לעונש מאסר. בבואכם להנשא ישנם הליכים מנהליים שעליכם לבצע לפני הנישואין שעוזרים לפקח על איסור זה, למשל: טופס אישור רווקות- טופס זה מוגש בעיקר ע"י תושבי חוץ, עולים חדשים או תושבים ארעיים, ונועד לקבוע כי המגשים פנויים וראויים להינשא, וטופס לקביעת מעמד אישי- טופס המוגש לבית דין רבני כדי לקבוע מעמד אישי של המבקש, בעניין רווקות, יהדות וכו´. את הטופס יש להגיש כאשר יש ספק במעמדו האישי של המבקש.

7. שטר תנאים במעמד האירוסין- טקס האירוסין הוא אירוע המתרחש לפני החתונה ובו מתחייבים בני הזוג בפומבי לחיים משותפים. בעבר, מקובל היה לסדר את הקידושין המחייבים (מתן הטבעת) בשעת האירוסין, אולם היום נערך החלק "המשפטי" רק בשעת החופה, והאירוסין נותרו כאירוע בעל משמעויות רגשיות, משפחתיות וחברתיות. האירוסין אינם טקס רשמי שלצדו טקסט מקובל, עם זאת, יש הנוהגים כי הורי החתן והורי הכלה יערכו ביניהם "שטר תנאים" המסדיר את המחויבויות ההדדיות של המשפחות ואת האחריות על ענייני החתונה והפרנסה. בעבר מנהג זה היה מקובל ביותר, שטר תנאים מפרט את תאריך החתונה, סכום הנדוניה והמועדים בהם מתחייבים ההורים לדאוג לדירה ולפרנסה חודשית. בתקופה מאוחרת יותר דעך המנהג, כיום מקובל המנהג במקומות מעטים בלבד.

8. הכתובה- הינה שטר התחייבות, שכותב החתן לכלה ובו מפורטות כל ההתחייבויות שקיבל על עצמו לקראת הנישואין, לכלכלה, לפרנסה ולדאוג לשארה, כסותה ועונתה. הבעל חייב לעמוד בהתחייבויות אלו כל עוד הנישואין קיימים. כאשר הנישואין מגיעים לקצם עקב גירושין או עקב מות הבעל האשה זכאית לקבל מהבעל או מעיזבונו את סכום הכסף שחויב בו בחתימתו על הכתובה. עם זאת, לפי הדין העברי אם יצליח הבעל להוכיח פגמים מסוימים בהתנהגות האישה (למשל: עזיבת האישה את הבית, התנהגות רעה של האשה וכדומה) ניתן יהיה לשלול את זכותה לקבלת הסכום המצוין בכתובה.

9. הסכם ממון (או "הסכם טרום נישואין")- חוק יחסי ממון נחקק בשנת 1973. החוק קובע כי כל נכס, זכות או חוב שהיה קיים לבני הזוג ערב הנישואין, שייכים לו לבדו ואינם משותפים לבן הזוג האחר, עוד קובע החוק כי נכסים שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם הנם משותפים לשניהם ובמקרה שיתגרשו עליהם לחלק ביניהם בחלקים שווים את הרכוש שנצבר במהלך הנישואים. בני זוג המעוניינים לקבוע ביניהם כללי שיתוף או אי שתוף השונים מהחוק, יכולים לערוך הסכם יחסי ממון שייקבע כללים הסותרים את החוק. ההסכם יעשה בכתב והוא כפוף לאישורו של בית משפט או של בית דין רבני. זוגות רבים נרתעים מלערוך ביניהם הסכם יחסי ממון בעת נישואים המסדיר את חלוקת הרכוש בעת גירושיהם, שכן יש הרואים בו כפוגע במערכת היחסים שבין בני הזוג המבוססת על אהבה ואמון. בפועל הסכם זה הפך ליותר ויותר פופולרי עם השנים ורבים מבינים כי הוא מיטיב עם בני הזוג, כשכל צד יודע את המסגרת הנכונה והחוקית בה הוא נמצא החיים הופכים להיות קלים וודאיים יותר.

עריכת הסכם ממון חיונית גם אצל זוגות הבוחרים שלא להינשא כדת משה וישראל, זוגות הנשואים אזרחית וזוגות החיים יחדיו כידועים בציבור, עליהם לא חלות הוראת חוק יחסי ממון.

10. לזוגות שאינם מעוניינים להתחתן בנישואים דתיים- האפשרויות העיקריות והפופולריות מבין כולן הן האפשרויות הבאות: א) נישואין אזרחיים בחו"ל- מיועדים לבני זוג שאינם מאותה הדת, או לבני זוג יהודים שאינם רוצים להתחתן בנישואים דתיים. נישואים אזרחיים אינם יכולים להיערך בארץ, מכיוון שאינם מוכרים ע"י משרד הפנים. לפיכך בני זוג המעונינים בנישואים לא דתיים יוצאים לרוב למדינות אחרות, כמו למשל קפריסין או פראגוואי . הנישואים האזרחיים בחו"ל נערכים בנוכחות ובהשתתפות בני הזוג ע"י בית משפט שלום או העירייה. הזוג מקבל תעודת נישואין מאושרת, והנישואים נרשמים בארץ, במשרד הפנים ובתעודות הזהות. על הזוג שנישא בדרך זו חלות בישראל אותן זכויות וחובות שיש לזוג שנישא באמצעות הרבנות, זאת עקב אמנה בינלאומית שישראל חתומה עליה משנות החמישים, ולפיה היא מכירה בחתונות אזרחיות שנערכות בחו"ל. ב) נישואין על פי הסכם – מיועדים לבני זוג מכל הדתות, הנישואים נערכים בצורת חוזה שנחתם בין שני בני הזוג בהסכמה הדדית, אצל עורך דין וניתן להכניס בחוזה כל סעיף שבני הזוג רוצים או חושבים שהוא עקרוני לחייהם המשותפים, אך בני הזוג לא יהיו רשומים כנשואים במשרד הפנים, אשר אינו מכיר בנישואין מסוג זה. ג) נישואין רפורמיים- מיועדים לבני זוג נשואים, שאינם מעוניינים בחתונה קונסרבטיבית. גם נישואים אלו אינם מוכרים ע"י משרד הפנים.


רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il

http://www.reader.co.il/article/15008/שקולים-משפטיים-רלוונטיים-לעומדים-להינשא

קרדיט המחבר

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, לו משרדים בר"ג (מתחם הבורסה), חיפה ורומניה (בוקרשט), הנו משרד עורכי הדין הגדול בישראל בתחום דיני מיסים, הכורך בין בקיאותו והתמקצעות בדיני המס לבין בקיאות והתמקצעות ספציפית בפעילות מסחרית / אזרחית מגוונת, הכוללת - עריכת עסקאות ישראליות ובינ"ל (קניה, מכירה, מיזוג, מיזמים משותפים ועוד) השלובות באלמנטים מסוים ובמאבקים אזרחיים/ מסחריים בפני בתי המשפט השונים.

המשרד, המונה כ – 35 משפטנים, כלכלנים ורו"ח, נוסד על ידי עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס ולו ניסיון רב בדיני מס ישראלי אזרחי, ישראלי פלילי ובינ"ל, כמו גם, בהתנהלות אזרחית/ מסחרית מגוונת. למשרד 4 מחלקות מרכזיות :

מחלקת מס אזרחית – עוסקת בייעוץ שוטף לאזרחים המבקשים לתכנן את צעדיהם העסקיים, בארץ ובחול, ובייצוג אזרחים בפני רשויות המס, לשכות משפטיות והערכאות מוסמכות אחרות, במסגרת הליכי שומה, ערעורי מס שונים, פס"ד הצהרתים, בעיות גביה ועוד.

מחלקת מס פלילית – מלווה ישראלים אצלם התעוררה בעיית מס פלילית, אל מול רשויות מע"מ, מס הכנסה, מכס ועוד, אם בטרם נפתחה נגדם חקירה גלויה, אם לאחר פתיחתה של כזו ואם לטובת ניהול משפט פלילי. מחלקה זו, יצוין, פרסמה את הספר המוביל בתחום, הנקרא - "עבירות מס", המהווה נר לרגלי כל העוסק בתחום.

מחלקה אזרחית/ מסחרית – עוסקת במגוון נושאים אזרחיים, לרבות – עריכת עסקאות רכישה ומכירה ו/או עסקאות אחרות , ליטיגציה אזרחית מגוונת בפני בתי המשפט השונים, מאבקי שליטה, סכסוכים מסחריים, מאבקים בנקאיים, דיני עבודה, דיני חוזים, דיני משפחה, דיני נזיקין ועוד.

מחלקת נדל"ן – עוסקת במגוון רחב של עסקאות נדל"ן ומקרקעין, פרטיות ומסחריות. החל מעסקאות של השכרה ומכירה של דירה/ חנות וחלה בליווי יזמים בעסקאות ענק בארץ ובחול, המסתכמות במאות ובאלפי יחידות מגורים, מסחרי ועוד.

 

תל אביב - רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)

טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449

חיפה: שדרות המגינים 58

טל': 04-8526693, פקס: 04-8555976

טבריה: רח' הירדן 100א'

טל': 04-6717201, פקס: 04-6717203

http://www.adviser.co.il

לשאלות, ייעוץ או פגישה נא כתבו ל:

eli-doron@taxlawyers.co.il

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.