בחן את עצמך: האם תדע איזו צורה של המשפטים תקינה בעברית?

 עברית היא שפה עתיקה-חדשה; מצד אחד היא קיימת בעולם עוד משנת 2000 לפנה"ס, והיחס אליה עד לפני כמה מאות שנים היה כמו ללטינית בקרב הנוצרים, ומצד שני דוברים אותה כיום כ-9 מיליון אנשים ברחבי העולם, לאחר שעברה תהליכי חידוש שהחלו עוד במאה ה-19. גם מי שדובר עברית באופן שוטף וכשפת אם, לאו דווקא יודע את כל כללי הדקדוק הנכונים בה, ולכן מדי יום מקבלת האקדמיה ללשון העברית שלל פניות שמעלות שאלות רבות בנוגע לדרך הנכונה שבה יש להגות מילים שונות. חושבים שאתם יודעים מהו פסק הדין של האקדמיה בנוגע למילים שרבים מתקשים בדקדוקן? נסו את המבחן הבא והוכיחו שאתם יודעים עברית כמו שצריך!
מבחן עברית: חלק שאינו מתאים
 
 
בכל שאלה יופיעו מספר משפטים שאחד מהם אינו תקני, או שאחת המילים שבו לא מופיעה בצורה המומלצת לשימוש על פי האקדמיה ללשון העברית – עליכם לבחור את המשפט שאינו תקני.
קדימה לשאלות
מבחן עברית: אנשים בים
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
על פי האקדמיה ללשון העברית, המילה "נורא" במשמעות "מאוד" רחוקה מן השימוש המקורי שלה, וככל הנראה נובעת מהשימוש במילה Terribly באנגלית ושפות אירופאיות אחרות. אף על פי שמשתמשים בה כך בלשון דיבור, האקדמיה ממליצה לנקוט במילים אחרות, כגון "מאוד" או "ביותר".
אתמול הייתי בחוף הים והיה נורא כיף
אתמול הייתי בחוף הים ועשיתי כיף חיים
אתמול הייתי בחוף הים והיה לי כיף מאוד
אתמול הייתי בחוף הים ונהניתי במיוחד
מבחן עברית: זוג שוכב בדשא
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
על פי האקדמיה ללשון העברית, הכינוי "בת זוגתו" מרמז על משמעות של "בתה של בת הזוג", ועל כן עדיף לנקוט באפשרויות אחרות, כמו "בת זוגו" או "זוגתו".
הוא מאוד אוהב את בת זוגתו
הוא מאוד אוהב את בת זוגו
הוא מאוד אוהב את זוגתו
הוא מאוד אוהב את בת הזוג שלו
מבחן עברית: יד מושטת
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
המילה "תביא" פירושה לגרום למשהו לבוא, כלומר לקחת ממקום אחד ולשים אותו במקום אחר. לכן אפשר למשל להביא כדור, להביא שלט או להביא כסף, אבל לא להביא את היד, שכן אותה צריך לתת – להעביר דבר שברשות מישהו לרשותו של אחר.
תביא לי את היד
תביא לי את הכסף
תביא לי את השלט
תביא לי את הכדור
מבחן עברית: שעון
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
לפי האקדמיה ללשון העברית, הצורה "הסכים לו לעשות" איננה מומלצת, שכן מדובר במבנה כלאיים שאין לו יסוד בלשון המקורות כחלופה ל"הרשה לו לעשות". לכן שימוש שכזה אינו מומלץ כך, ואם מעוניינים להשתמש במילה הזו, אזי הצורה הנכונה של המשפט תהיה: "אני לא מסכים שאתה תישאר (במקום "לך להישאר") מחוץ לבית..."
אני לא מסכים לך להישאר מחוץ לבית אחרי השעה אחת-עשרה
אני לא מרשה לך להישאר מחוץ לבית אחרי השעה אחת-עשרה
אני לא מאשר לך להישאר מחוץ לבית אחרי השעה אחת-עשרה
אני לא מתיר לך להישאר מחוץ לבית אחרי השעה אחת-עשרה
מבחן עברית: קערה עם אוכל
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
המילה "תבלין" הגיעה מהשפה הארמית, אולם היא צורת רבים של המילה "תבל" (כמו "מלכים" עבור "מלך"), על כן הסיומת "ין" התווספה למילה המקורית. במקורות נעשה שימוש במילה "לתבל" ולא "לתבלן", שכן הצורה השנייה אינה תקנית.
האוכל שהוגש לי במסעדה לא היה מתובלן
האוכל שהוגש לי במסעדה לא היה מתובל
באוכל שהוגש לי במסעדה היו חסרים תבלינים
באוכל שהוגש לי במסעדה היה חסר תיבול
מבחן עברית: כיתה
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
גרעין הצירוף הוא הרכיב הראשון, ואליו יש להתאים את הפועל. כך למשל הצורה הנכונה של המשפט השגוי היא: "מועצת התלמידים הצביעה..."
מועצת התלמידים הצביעו להאריך את ההפסקה בחמש דקות נוספות
אוכלוסיית היישוב שלנו גדלה, ולכן צריך להקים בית ספר חדש
ארגון המורים החליט לשבות, ולכן לא יהיו לימודים השבוע
אנשי המושב התכנסו והחליטו שיש להקים בית ספר חדש
מבחן עברית: אישה
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
מכיוון שאוזנו של הדובר בעברית עשויה להרגיש צרימה ממשפט כמו "הפרופסור הזאת ידועה מאוד", האקדמיה ללשון העברית מעדיפה להשתמש בצורה "פרופסורית" או "פרופסורה".
היא פרופסור ידועה
היא וטרינרית מקצועית
היא מנכ"לית מוצלחת
היא ראשת ממשלה טובה
מבחן עברית: מכשפה
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
צורת הנקבה הדקדוקית של "רשע" היא "רשעה", אולם האקדמיה מקבלת גם את שמות התואר המקבילים "מרשעת" ו"מרושעת". הצורה רשעית איננה מנועה מצד הדקדוק על פי האקדמיה, אך ודאי אינה הצורה המתבקשת במשקל זה.
דמות המכשפה היא הרשעית בסיפורי אגדות רבים
דמות המכשפה היא הרשעה בסיפורי אגדות רבים
דמות המכשפה היא הדמות המרשעת בסיפורי אגדות רבים
דמות המכשפה היא הדמות המרושעת בסיפורי אגדות רבים
מבחן עברית: ילדים מחייכים
 
 
איזה משפט מבין הבאים פחות תקני מאשר האחרים?
כל שאר הצורות נכונות, מקובלות וקיימות בספרות העברית, ואילו הצורה הרביעית פשוט אינה נכונה ולא קיימת.
הילד שלך מאוד חצפן
הילד שלך מאוד חוצפן
הילד שלך מאוד חצוף
הילד שלך מאוד חוצפני
מבחן עברית: תיקון צינור שבור
 
 
כעת יופיעו בכל שאלה מספר משפטים שרק אחד מהם תקני – בחרו את המשפט התקני.
קדימה לשאלות
מבחן עברית: איש שלג
 
 
איזה משפט מבין הבאים הוא התקני ביותר?
מחר יהיה חם ואיש השלג ימס
מחר יהיה חם ואיש השלג ינמס
מחר יהיה חם ואיש השלג יהנמס
מחיר יהיה חם ואיש השלג יהמס
מבחן עברית: אישה במסכה
 
 
איזה משפט מבין הבאים הוא התקני ביותר?
כשנכנסים לחנות צריך לעטות מסכה
כשנכנסים לחנות צריך ללבוש מסכה
כשנכנסים לחנות צריך לשים מסכה
כשנכנסים לחנות צריך לחבוש מסכה
מבחן עברית: ילד עצבני
 
 
איזה משפט מבין הבאים הוא התקני ביותר?
אבא שיקר לי כשהבטיח שייקח אותי לטיול בסוף השבוע
אבא שיקר עלי כשהבטיח שייקח אותי לטיול בסוף השבוע
אבא שיקר אותי כשהבטיח שייקח אותי לטיול בסוף השבוע
אבא שיקר בי כשהבטיח שייקח אותי לטיול בסוף השבוע
מבחן עברית: ברבי
 
 
איזה משפט מבין הבאים הוא התקני ביותר?
הבובה עולה שלושה שקלים
הבובה עולה שלושה שקל
הבובה עולה שלוש שקל
הבובה עולה שלוש שקלים
מבחן עברית: נווה מדבר
 
 
איזה משפט מבין הבאים הוא התקני ביותר?
הלכתי במשך ימים שלמים עד שהגעתי לאזור מלא בנאות מדבר
הלכתי במשך ימים שלמים עד שהגעתי לאזור מלא בנווי מדבר
הלכתי במשך ימים שלמים עד שהגעתי לאזור מלא בנווי מדבריות
הלכתי במשך ימים שלמים עד שהגעתי לאזור מלה בנאות מדבריות
מבחן עברית: אישה מצוברחת
עברית תקינה היא לא השפה שלך
נראה שהעברית התקינה של האקדמיה ללשון העברית היא לא בדיוק אותה שפה שאתה דובר, אך האמת – האם זה משנה? שפה היא דבר גמיש שנע ומשתנה בלי הרף, כשבמקרים רבים השפה הכתובה אינה זהה לשפה המדוברת כלל וכלל. כל עוד אינך עוסק בכתיבה ואנשים מבינים את מה שאתה מנסה להגיד, לדעתנו הכל בסדר, והעיקר שתמשיך להתעניין ולחקור. העובדה שעשית את המבחן הזה מראה שאתה בהחלט מתעניין, וכעת אתה יכול לעבור על התשובות שלך ולראות איפה טעית ולמה.
מבחן עברית: אישה מרימה אגודל
אתה דובר עברית תקינה, אך טועה פה ושם
אין ספק שהשפה של האקדמיה ללשון העברית היא לא העברית של כולנו, אך אתה עושה את מיטב המאמצים לדבר נכון, ולו רק מתוך כבוד לשפה שלך. לא סתם הבאנו בפניך את כל המילים האלו בשאלות, מכיוון שאלו הן המילים שהאקדמיה ראתה לנכון להבהיר בהן את הצורות השגויות והנכונות, ולכן סביר להניח שתטעה בחלק מהשאלות. כעת אתה מוזמן לעבור על התשובות שלך, לגלות איפה טעית וללמוד כיצד לדבר נכון יותר.
מבחן עברית: אישה עושה "אוקי" עם היד
אנחנו חושבים שאתה אחד מעובדי האקדמיה ללשון העברית
רק מי שבאמת יודע עברית יכול להגיע לתוצאה גבוהה שכזו, ולכן אנחנו חושדים שאתה למעשה אחד מעובדי האקדמיה ללשון העברית, ועשית את המבחן הזה יותר כדי לבדוק אותנו מאשר את עצמך. בין אם זה נכון ובין אם לא, קיבלת תוצאה מרשימה שיכולה להסב לך הרבה גאווה, ואתה מוזמן לשתף אותה עם חבריך ולאתגר גם אותם לנסות את יכולותיהם במבחן הזה.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
דירוג: