מבחנים עבור רוצים לגלות מהו היסוד הבסיסי של | בחן את עצמך