חושב שאתה מכיר היטב את סיפורי התנ"ך? בוא להיבחן על זה...

רובנו זוכרים את סיפורי התנ"ך עוד מימי הגן ובית הספר, כאשר למדנו עליהם בכיתות וגילינו חלקים חשובים בהיסטוריה של עמנו. במרוצת השנים, אותם סיפורים הפכו לזיכרון עבור מרביתנו, אולם נהיו עמומים ככל שחלף הזמן. האם גם אצלכם זה המצב, או שאתם זוכרים את סיפורי התנ"ך לפרטי פרטים? המבחן הבא יחשוף עד כמה העלילות הללו דבקו בזיכרון שלכם, והאם אתם שולטים בפרטים הקטנים והגדולים שלמדתם. אז צאו למסע תנכ"י וגלו מה אתם בעצם זוכרים מספר הספרים.
חידון אישים בתנ"ך: 3 אחים
 
 
לתרח, אביו של אברהם, היו עוד 2 בנים המוזכרים בתורה מה היה שמם?
בספר בראשית מוזכרת משפחתו של אברהם אבינו, הכוללת את נחור שהיה בנו של תרח ונקרא כך על שם סבו - אבא של תרח, והרן שהיה אביהם של לוט ושרה והושלך לכבשן האש
הרן ולוט
נחור ושרוג
מתושלח וארפכשד
נחור והרן
חידון אישים בתנ"ך: אישה מכה בגבר
 
 
מי הייתה יעל, המתוארת בספר שופטים כאישה שהרגה את סיסרא, שר צבא יבין?
עם ישראל במלחמה מול יבין מלך כנען, דבורה הנביאה פונה לברק שילחם ומכיוון שהוא מסרב היא מנבאת לו שהניצחון יתבצע על ידי אישה. על יעל נאמר "תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני..."
הבת של דבורה הנביאה
אשת חבר הקיני
אחות של משה
אימא של שמואל הנביא
חידון אישים בתנ"ך: שדה בליל ירח מלא
 
 
כאשר יעקב שב מבית לבן הארמי לארץ כנען, מסופר על שתי נשים שמתות בדרך ואחת מהן נקברה תחת האלון בבית אל - מה היה שמה?
רבקה שולחת את דבורה, המינקת שלה, לפאדן-ארם לקרוא ליעקב לחזור כפי שהבטיחה לו שתעשה, ובדרך חזור מתה דבורה ונקברת כמסופר.
רחל
יוכבד
דבורה
הבת של יפתח
חידון אישים בתנ"ך: ציור של רות המואביה
 
 
במגילת רות, הנקראת בשבועות, מסופר על רות המואביה וגיסתה עורפה הנישאות לשני אחים יהודים שמתים לאחר כמה זמן - מה היו שמותם?
במגילת רות מסופר על מחלון וכיליון שנושאים שתי נשים מואביות, ומתים לאחר זמן קצר.
שמעון ולוי
מחלון וכיליון
עזרא ונחמיה
אבשלום ואדוניה
חידון אידים בתנ"ך: אב ובנו התינוק
 
 
ידוע שליעקב אבינו היו 12 בנים, מי מהם היה הבכור?
יעקב מצהיר בספר בראשית פרק מ"ט פסוק ג' שראובן הוא הבכור "רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה כֹּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי יֶתֶר שְׂאֵת וְיֶתֶר עָז"
ראובן
שמעון
יוסף
יהודה
חידון אישים בתנ"ך:תמונה של אשה
 
 
בספר שמואל מסופר על אלקנה אביו של שמואל הנביא שהיו לו שתי נשים, לאחת קראו חנה ולשנייה...?
פנינה הייתה אשתו השנייה של אלקנה, אביו של שמואל הנביא, ומוזכרת בספר שמואל "ולו (לאלקנה) שתי נשים שם האחת חנה, ושם השנית פנינה..."
בתיה
פנינה
אביגיל
אבישג
חידון אישים בתנ"ך: איש אוחז בארבעת המינים
 
 
מי גר בארץ עוץ ועליו נאמר שהיה איש תם, ישר, ירא אלוקים וסר מרע?
"איש היה בארץ-עוץ, איוב שמו; והיה האיש ההוא, תם וישר וירא אלוהים--וסר מרע" איוב פרק א' פסוק א'.
חבקוק
יעקב
איוב
יחזקאל
חידון אישים בתנ"ך: ציור של שני בני אהרון
 
 
לאהרון הכהן היו שני בנים שמתו "בהקריבם אש זרה..." מה היו שמותם?
נדב ואביהוא היו כוהנים יחד עם אביהם ואחיהם איתמר ואלעזר אשר שירתו בקודש, אך שניהם הומתו על ידי ה' כי הקריבו אש זרה בלי שהתבקשו לכך.
אלעזר ואביהוא
גרשון וקהת
נדב ואביהוא
נדב ואיתמר
חידון אישים בתנ"ך: אנשים נלחמים
 
 
בספר שמואל מצווה שאול המלך להרוג את עם עמלק ואת מלכו - מה היה שמו של המלך?
אגג מלך עמלק נלכד חי בהוראת שאול המלך, שעובר על דבר האל. שמואל הנביא מוציא את אגג מלך עמלק להורג, ומבשר לשאול שה' קורע את ממלכתו מעליו.
ברע
בלעם
אגג
המן
חידון אישים בתנ"ך: כרם
 
 
מי היה בעל הכרם שאחאב מלך ישראל הציע לו הרבה כסף תמורת נחלתו?
בספר מלכים מסופר שלנבות הייתה נחלה גדולה בעמק יזרעאל, המלך אחאב חשק מאוד בכרם של נבות שסרב למכור לו בטענה שזו חלקת אבותיו. בשל סירובו, פוקדת המלכה איזבל לרצוח את נבות ולתת את הנחלה למלך, ועל כך אמר אליהו הנביא לאחאב: "הרצחת וגם ירשת?"
הידיד מבן שמן
ירבעם בן נבט
נבות היזרעאלי
מיכה הנביא
חידון אישים בתנ"ך: פרעה מלך מצרים
 
 
בתחילת ספר שמות, פרעה מלך מצרים מצווה על שתי מיילדות עבריות להרוג את התינוקות הזכרים שנולדים, אך הן לא מקיימות את דברו. מה היה שמן של הנשים?
שפרה ופועה הן למעשה יוכבד ומרים שסירבו להרוג את הילדים על פי צו המלך. כשפרעה שמע שהן לא מבצעות את פקודתו זימן אותן על מנת לנזוף בהן, ולהגנתן הן טענו שהנשים כבר ילדו טרם הגעתן.
מיכל ומירב
פועה ושפרה
רחל ולאה
עדה וצילה
חידון אישים בתנ"ך: חתן וכלה
 
 
בעת חלוקת הנחלות בארץ, אומר כלב בן יפונה: "... אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי, לאישה". מי הצליח במשימה?
עתניאל היה אחיו הצעיר של כלב, הוא נלחם באנשי קרית ספר, ניצח אותם וזכה להינשא לעכסה ביתו של כלב בן יפונה.
יהושע בן נון
עתניאל בן קנז
דוד המלך
אהוד בן גרא
חידון אישים בתנ"ך: נושאים את ארון הברית
 
 
בספר שמואל מסופר שארון הברית מוחזר לעיר דוד מבית אבינדב, נופל מהעגלה שהניחו אותו עליה ואחד מרוכבי העגלה אוחז בו ומת במקום. מה היה שמו?
עוזא ואחיו, הבנים של אבינדב, מחזירים את ארון הברית לאחר שהיה אצלם מספר שנים. הם מרכיבים את הארון על עגלה חדשה ובתופים ומחולות מגיעים לעיר דוד, אך בדרך הארון נופל ועוזא, ששולח יד להרימו, מקבל עונש ומת במקום.
עוזא
אבינדב
אבשלום
אחיו
חידון אישים בתנ"ך: נביא במחנה
 
 
במהלך אחד ממסעות בני ישראל במדבר, יהושע בן נון שומע על שני אנשים המתנבאים במחנה ורץ לספר למשה. מי היו האנשים?
בספר במדבר מסופר שאלדד ומידד מתנבאים במחנה אל בני ישראל. יהושע שקינא למשה על כך שהם מתנבאים וחשש שמא הם יתפסו את מקומו של משה, רץ לספר לו על כך. בתגובה משיב משה ליהושע "... ומי ייתן כל עם ה' נביאים..."
נדב ואביהוא
קורח ואון בן פלת
דתן ואבירם
אלדד ומידד
חידון אישים בתנ"ך: אדם עומד ומתחנן
 
 
מה היה שמם של שני בני יהודה בן יעקב שמתו בגלל עוון דומה ששניהם חטאו בו?
בספר בראשית כתוב על ער בן יהודה כי עשה הרע בעיני ה' ולכן מת. לאחר מכן אונן מתחתן עם תמר בעל כורחו, כדי להקים זרע לאחיו, אך מבצע את אותו העוון שעשה ער אחיו, ומת גם הוא.
ער, אונן
פרץ, זרח
אפרים, מנשה
שילה, מנשה
חידון אישים בתנ"ך: בתים בעיר ישנה
 
 
בספר יהושע מתואר הנס של נפילת חומת העיר יריחו, שלאחריו מטיל יהושע קללה על מי שיבנה את העיר מחדש: "בִּבְכורו יְיסַדֶנָה וּבִצְעִירוֹ יַצִיב דְלָתֶיהָ". מי האדם שבנה ונתקיימה בו הקללה?
בספר מלכים מסופר על חיאל כי בנה את העיר יריחו על אף שידע כי יהושע קילל את מי שיקים מחדש את העיר, ואכן כל הקללות התקיימו בו: "בְּיָמָיו בָּנָה חִיאֵל בֵּית הָאֱלִי אֶת-יְרִיחֹה בַּאֲבִירָם בְּכֹרוֹ יִסְּדָהּ ובשגיב (וּבִשְׂגוּב) צְעִירוֹ הִצִּיב דְּלָתֶיהָ כִּדְבַר יְהוָה אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן."
שמשון הגיבור
חיאל בית האלי
שמעי בן גרא
אבנר בן נר
חידון אישים בתנ"ך: ילד עם סימני שאלה
לא הצלחת לעבור את המבחן...
לא הצלחת לזהות את רוב הדמויות על פי האירועים שתוארו, וככל הנראה לימודי מקרא הם לא הצד החזק שלך. לא נורא, אף פעם לא מאוחר מידי ללמוד ולקיים את הפסוק "והגית בו יומם ולילה". תוכל לראות את התשובות הנכונות כאן למטה ולהכיר את סיפורי התנ"ך הידועים מעט יותר לעומק.
חידון אישים בתנ"ך: אדם מאושר
כל הכבוד!
הצלחת לזהות רבות מהדמויות התנ"כיות ולקשרן לאירועים שהתרחשו. ללא ספק רואים שיש לך חיבה לסיפורי המקרא, אך עם עוד קצת לימוד והעשרה של הידע שלך אולי תוכל להגיע למקום מכובד בחידון התנ"ך. תהיה גאה בתוצאה שלך, שתף את חבריך ואתגר אותם לעבור את הציון שלך.
חידון אישים בתנ"ך: בחור מסמן לייק עם האצבע
יישר כח גדול!
וואו! איזה ידע מרשים יש לך, הצלחת לענות על הרוב המוחלט של השאלות בצורה נכונה. ניתן לומר שסיפורי התנ"ך זורמים בעורקיך ושלימוד המקרא הוא אחד מתחביביך. חיבתך לספר הספרים ניכרת מאוד וזה משתקף בציונך הגבוה. שתף את חבריך במבחן ואתגר אותם לעבור את התוצאה שלך.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
דירוג:
הרשם בחינם לבחן את עצמך!
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.