print header

המשמעות של צירוף האותיות ח"נ בהקשר של תשעה באב

במושגים שקשורים ליום תשעה באב יש כמעט לרוב המושגים האותיות ח"נ.

המשותף לאותיות ח"נ. אות ח' נשמע חטא. אות נ' - נון - נכשל, נפל.

1.   חזון- שבת חזון. שבת לפני ט' באב, או שבת חל בו ט' באב, נקרא כך כי קוראים בהפטרה "חזון ישעיה" (ישעיה א. 1).

2.   נחמו - שבת נחמו, שבת אחרי ט' באב, נקרא כך כי קוראים בהפטרה "נחמו נחמו עמי" (ישעיה מ. 1). לפי ילקוט שמעוני אמר ר' יהושע בר חנינא מה איוב לקה בכפליים וניתן לו שכר כפליים, אף ירושלים לקתה כפליים - כי לקחה מיד השם כפליים על כל חטאותיה. גם הנחמה בלשון כפליים נחמו נחמו עמי.

3.   חורבן - חורבן בית המקדש הראשון והשני של ירושלים.

4.   ואתחנן - פרשת השבוע בשבת נחמו (דברים ג').

5.   מנחם- חודש אב נקרא מנחם אב. במגילת איכה פרק א' מופיעים 5 פעמים מנחם. מנחם יתן כשם למי שנולד בחודש אב כך לדוגמא נקרא מנחם בגין שהיה ר"מ ישראל, שנולד בחודש אב, שמו הפרטי מנחם.

6.   חנם - בכי חנם של דור המרגלים בתשעה באב. "ויבכו העם בלילה ההוא". אמר רבי יוחנן ט' באב היה. אמר הקב"ה "אתם בכיתם בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה של דורות" (תענית כ"ט).

7.   חנם - שנאת חנם. אחת הסיבות היקריות לחורבן בית שני.

8.   נשלחה- "נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" (דברים א, כב) המרגלים שרגלו והוציאו דבת הארץ בט' באב (תענית כ"ט).

9.   נחם - תפילת נחם קוראים במנחה של ט' באב.

10. תחנון - אין אומרים תפילת תחנון במנחה ח' אב, ט' אב.

11. חברון- עיר בירת יהודה. שם ישב דוד 7 שנים ומחצה - לפני שעבר להתישב בירושלים. העיר שבה נבנה המקדש על ידי שלמה בנו.

12. יוחנן בן זכאי - האיש שביקש מאספסינוס את יבנה, אחר שלא יכול היה להציל את ירושלים. בעיר העתיקה היה בית כנסת ע"ש יוחנן בן זכאי. שם הכתירו הספרדים את הרב הראשי הספרדי בתואר "הראשון לציון" ושמש מרכז ליהודים הספרדים במשך דורות.

13.נחמיה - עזרא ונחמיה עלו לבנות בית המקדש השני.

14. חנניה- חנניה מישאל ועזריה, הופלו לאש על ידי נבוזארדן.

15. מגדל חננאל- הנה ימים נאום ה' ונבנתה העיר לה' ממגדל חננאל (ירמיה לא'. לז).    ומוזכר גם בנחמיה ג' א-ב, עזרא ג', ח.

16. חנמאלבן שלם - הדוד של ירמיה הנביא, בקש מירמיה שיקנה את שדהו (ירמיה לב. ז). "אמר המקום לירמיהו קום לך לענתות וקח את השדה מאת חנמאל דודך. כיון שיצא       ירמיהו מירושלים ירד מלאך מן השמים נתן רגליו על ירושלים ופרצן. חנמאלדוד של ירמיהו השביע מלאכי שרת בשם והורידם מזוינים בכלי זין על החומות כיון שראו      הכשדים ברחו" (לקט שמעוני איכה א' רמז תתר"ט).

17. חשמונאים- מרד החשמונאים. כוהנים שחידשו עבודת המקדש, אחרי חילולו בימי   היוונים. בשנת 167לפני הספירה.

18. חנוכה - חג חנוכת בית המקדש בימי חשמונאים. נס פך השמן. חנו-כה כסלו. המכבים ניצחו היונים לקחו ערבי נחל וכפות תמרים ושרו שיר שבת על הנצחון.

19.חנה ושבעת בניה - חנה וילדיה מתו על קידוש השם, אחר שלא הסכימו להשתחוות צלם      שהעמיד אנטיוכוס. פרץ מרד חשמונאים.

20.נח - בית המקדש הוא המקום שבו הקים נח מזבח כשיצא מן התיבה (אנציקלופדיה מאיר נתיב ערך בית המקדש). וכן הר הזיתים הוא המקום שממנו הביאה היונה ששלח נח את עלה הזית - לפי האגדה.

21. נח - אין דמו של זכריה נח, אחרי שנרצח. נבוזארדן רצח זקנים נשים וטף עד שדמו של זכריה נח.

מקור: יצחק נתני.

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.
תכנים קשורים: יהדות
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.